Chwilio'r wefan
English

Adrodd am gerbyd wedi'i adael

Rhowch wybod i ni am gerbyd wedi'i adael er mwyn i ni allu mynd i'r afael ag ef.

Er mwyn ein helpu i fynd i'r afael â cherbyd wedi'i adael yn gyflym, rhowch yr wybodaeth ganlynol i ni am y cerbyd:

 • Gwneuthuriad, model a lliw'r cerbyd
 • Rhif cofrestru'r cerbyd (Os yw'r platiau cofrestru ar goll gallwch gael yr wybodaeth hon o'r ddisg treth os yw wedi'i harddangos)
 • Cyflwr y cerbyd (gan fanylu ar unrhyw fandaliaeth)
 • Dyddiad terfyn y ddisg treth, os yw wedi'i harddangos
 • Union leoliad y cerbyd
 • Pa mor hir y gadawyd y cerbyd
 • Unrhyw wybodaeth arall, e.e. y perchennog neu'r defnyddiwr posib.

Os hoffech adrodd am gerbyd wedi'i adael dros y ffôn, gallwch ein ffonio ar 01792 636819.

 1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
 2. Lleoliad
  1. Rhowch gynifer o fanylion ag y bo modd am leoliad y broblem.
 3. Vehicle description
  1. Ydy'r cerbyd yn cael ei ddefnyddio? *
 4. Your details
 5. Label
 6. Label
 7. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
 8. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
 9. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM