Chwilio'r wefan
English

Anturiwr arloesol i hyrwyddo gweithgareddau awyr agored ar benrhyn Gŵyr

Bydd anturiwr a chyflwynydd teledu sy'n teithio'r byd yn helpu i ysbrydoli pobl o bob oedran i gymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored ar benrhyn Gŵyr.

Lowri Morgan

Enwyd Lowri Morgan fel y llysgennad dros wasanaeth gweithgareddau awyr agored Cyngor Abertawe sy'n denu miloedd o bobl bob blwyddyn i fwynhau'r awyr agored.

Mae Lowri, sy'n gyn-ddisgybl Ysgol Gyfun Gŵyr, wedi cymryd rhan mewn sawl marathon eithafol gan gynnwys Marathon yr Arctig 6633 sy'n 350 o filltiroedd a Marathon y Jwngl sy'n cynnwys llwybr 230 milltir trwy goedwig law'r Amason.

Fel rhan o'i rôl newydd â gwasanaeth gweithgareddau awyr agored y cyngor ym mhenrhyn Gŵyr, bydd Lowri'n helpu i hyrwyddo digwyddiadau a chefnogi gweithgareddau gan gynnwys dringo, heicio, crefft y goedwig, cerdded bryniau, cerdded ceunentydd, syrffio, arfordiro a chaiacio.

Gan ddenu hyd at 7,500 o bobl y flwyddyn, mae'r gwasanaeth gweithgareddau awyr agored yn gweithredu o ganolfannau Porth Einon a Rhosili. Bydd gwaith i adnewyddu canolfan Tŷ'r Borfa ym Mhorth Einon dros y misoedd nesaf yn cynnwys enwi'r neuadd ar ôl Lowri.

Meddai Damian James, Rheolwr Gwasanaeth Gweithgareddau Awyr Agored Abertawe, "Wrth weithio yn y sector anturiaethau, rwyf wedi bod yn ymwybodol o Lowri a'i chyflawniadau ysbrydoledig ers amser hir. Mae oddeutu 4,000 o blant yn defnyddio'r gwasanaeth gweithgareddau awyr agored bob blwyddyn, ac mae nifer ohonynt yn ferched, felly gobeithio y bydd cael Lowri fel llysgennad yn ysbrydoli hyd yn oed mwy o bobl, gan gynnwys mwy o ferched a menywod, i fwynhau'r holl weithgareddau tir a dŵr arobryn sydd ar gael ar benrhyn Gŵyr.

"Ar Nos Galan sawl blwyddyn yn ôl, ni chafodd fy ngwraig amser da iawn ar noson allan yng Nghaerdydd felly, ar ôl gwylio rhaglen ddogfen am Lowri Morgan drannoeth, penderfynodd ei bod am ddringo i gopa Kilimanjaro gyda'i ffrindiau ar y Nos Galan ganlynol. Aeth hi ymlaen i wneud hynny, felly mae hyn yn dangos yr effaith gadarnhaol y mae rhywun fel Lowri'n gallu ei chael ar fywydau pobl.

Gan ddefnyddio'r enw 'Mae'n Amser Gŵyr', mae Lowri hefyd yn siarad mewn fideo hyrwyddol newydd i Ganolfannau Gweithgareddau Gŵyr.

Meddai Lowri, "Rwyf wrth fy modd i fod yn llysgennad ar gyfer gwasanaeth gweithgareddau awyr agored y cyngor ar benrhyn Gŵyr, yn enwedig gan mai Gŵyr wnaeth fy nghyflwyno i'r byd o anturiaethau yn y lle cyntaf.

"Rwyf hefyd yn frwdfrydig am ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf i fwynhau'r awyr agored, felly mae'n anrhydedd fy mod yn gallu chwarae rhan fach wrth helpu i gyflawni hyn yn Abertawe sef fy ninas enedigol."

Yn ogystal â chynnig gweithgareddau i blant ysgol a phobl ar eu gwyliau, mae gwasanaeth gweithgareddau awyr agored y cyngor yn darparu pecynnau gweithgareddau wedi'u teilwra i nifer o grwpiau eraill hefyd gan gynnwys plant sy'n derbyn gofal a busnesau sy'n chwilio am brofiadau adeiladu tîm.

Mae gweithgareddau awyr agored bellach yn ardystiedig, ac mae yna gyfle i gyfranogwyr ennill Gwobr John Muir sy'n annog pobl i ddarganfod lle gwyllt, ei archwilio, ei gadw a rhannu eu profiadau ohono.

Mae gwefan newydd www.goweractivitycentres.co.uk/?lang=cy hefyd ar gael yn awr.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM