Chwilio'r wefan
English

Budd-daliadau i teuluoedd â phlant

Hawl i fudd-daliadau o feichiogrwydd i'r amser pan na fydd eich plentyn yn ddibynnol arnoch mwyach, ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant. Mae'r arweiniad ABC yn egluro sut a phryd i gyflwyno cais.

Gwybodaeth am fudd-daliadau i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc.

Canllaw ABC (Cyngor ar Fudd-daliadau i Blant)

Lluniwyd y canllaw hwn i nodi unrhyw fudd-daliadau o feichiogrwydd i'r adeg pan na fydd eich plentyn yn ddibynnol arnoch mwyach. Mae ar gyfer rhieni a'r rhai sy'n gofalu am blant. Mae'n cynnwys gwybodaeth am:

  • Fudd-daliadau a grantiau i famau beichiog
  • Credyd Treth Plant a Budd-dal Plentyn
  • Lwfans Byw i'r Anabl i'r rhan dan 16 oed a ffynonellau help i blant ag anableddau
  • Ffynonellau help eraill, gan gynnwys grantiau gwisg ysgol a phrydau ysgol am ddim, a'r Gronfa Gymdeithasol Ddewisol

 

Newidiadau arfaethedig i fudd-daliadau a fydd yn effeithio ar fudd-daliadau i deuluoedd â phlant

Yn Abertawe o fis Rhagfyr 2016, bydd y terfyn budd-dal yn lleihau swm yr incwm budd-dal y gellir ei dalu i deulu o £26,000 i £20,000 y flwyddyn.  Mae hyn yn swnio fel llawer o arian i ddechrau, ond ar ôl ystyried bod hyn yn cynnwys Budd-dal Plant a Budd-dal Tai, bydd llawer o deuluoedd - yn enwedig y rhai gyda thri neu fwy o blant - yn gweld y bydd llai o arian ar ôl ganddynt ar gyfer eitemau hanfodol sylfaenol. 

Caiff rhagor o newidiadau eu cyflwyno o fis Ebrill 2017 a fydd yn cyfyngu nifer y plant y gall teulu hawlio ar eu cyfer i ddau.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM