Chwilio'r wefan
English

Digwyddiadau yn Abertawe i gofio'r meirwon

Cynhelir sawl digwyddiad ar draws y ddinas yn ystod yr wythnos nesaf gan roi'r cyfle i bobl ddangos eu parch tuag at y rheiny sydd wedi colli eu bywydau.

Poppies

Ymysg y digwyddiadau sydd wedi'u trefnu mae Gwasanaeth Coffa gan y Lleng Brydeinig Frenhinol wrth Senotaff Abertawe ddydd Sadwrn 11 Tachwedd am 10.15am a bydd yr Arglwydd Faer, y Cyng. Philip Downing, a'r Arglwydd Faeres, Lilian Downing, yn bresennol.

11 Tachwedd yw'r diwrnod a glustnodir yn draddodiadol i gofio am yr holl bobl sydd wedi colli eu bywydau am yr heddwch a'r rhyddid rydym yn eu mwynhau heddiw pan fyddwn yn nodi unfed awr ar ddeg, yr unfed diwrnod ar ddeg, yr unfed mis ar ddeg ym 1918 pan ddaeth y Rhyfel Byd Cyntaf i ben.

Bydd yr Arglwydd Faer a'r Arglwydd Faeres hefyd yn mynd i wasanaeth coffa yn Ysgol Gyfun Tregŵyr ddydd Gwener 10 Tachwed, Gŵyl y Cofio y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Neuadd Brangwyn ddydd Sadwrn 11 Tachwedd, gwasanaeth coffa gan y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Eglwys yr Holl Saint yn Ystumllwynarth ddydd Sul 12 Tachwedd a gwasanaeth coffa gan y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Eglwys y Santes Fair yng nghanol y ddinas ddydd Sul 12 Tachwedd.

Meddai'r Cyng. Downing, "Mae'r digwyddiadau hyn ymysg llawer a gynhelir yn Abertawe dros yr wythnos nesaf wrth i ni oedi i dalu teyrnged i'r meirwon.

"Mae cynifer o bobl leol wedi gwneud yr aberth eithaf dros y blynyddoedd gan roi eu bywydau er mwyn i ni allu mwynhau'r rhyddid y mae llawer ohonom yn ei gymryd yn ganiataol weithiau.

"Byddwn yn annog cynifer o bobl â phosib i dreulio ychydig funudau dros y penwythnos yn myfyrio ar ebyrth y meirwon a chydnabod gwasanaeth parhaus personél y Lluoedd Arfog i ddiogelu'r ddemocratiaeth rydym yn ei gwerthfawrogi cymaint."

Hefyd cynhelir 'Distawrwydd yn y Sgwâr' yn Sgwâr y Castell ddydd Sadwrn 11 Tachwedd a bydd y Dirprwy Arglwydd Faer, y Cyng. David Phillips, a'r Dirprwy Arglwydd Faeres, y Cyng. Sybil Crouch, yn bresennol.

Cynhelir y digwyddiad rhwng 10.20am tan ganol dydd a bydd yn cynnwys dwy funud o ddistawrwydd am 11am yn ogystal â pherfformiadau teimladwy gan Gôr Ffilharmonig Abertawe, ysgol y celfyddydau perfformio Dancerama a sêr y dyfodol Loud Applause.

Bydd y Dirprwy Arglwydd Faer a'r Dirprwy Arglwydd Faeres hefyd yn mynd i gyngerdd coffa Côr Meibion Dynfant yng Nghapel y Crwys ddydd Sadwrn 11 Tachwedd a gwasanaeth coffa gan y Lleng Brydeinig Frenhinol yn Eglwys Santes Catherine yng Ngorseinon ddydd Sul 12 Tachwedd.


Wedi'i bweru gan GOSS iCM