Chwilio'r wefan
English

Rhannu stori adfywio Abertawe er mwyn denu buddsoddiad gan Tsieina

Bydd gweledigaeth o ddyfodol Abertawe'n cael ei rhannu â channoedd o'r penderfynwyr pwysicaf o Tsieina er mwyn helpu i ddenu buddsoddiad rhyngwladol i'r ddinas o'r dwyrain pell.

China visit

Bydd y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd y Cyngor, yn ymweld â dinasoedd Beijing a Wuhan yn Tsieina dros y dyddiau nesaf am gyfres o gyfarfodydd gyda swyddogion Tsieineaidd lefel uchel.

Gyda'r mwyafrif o'r costau'n cael eu talu gan yr awdurdodau Tsieineaidd, bydd yr ymweliad hefyd yn helpu gydag ymgyrch Abertawe i gryfhau ei chytundeb cyfeillgarwch â Wuhan i statws chwaer-ddinas.

Yn ystod ei amser yn Tsieina, bydd y Cynghorydd Stewart yn rhannu fideo cysyniadol o'r awyr â chynulleidfaoedd o sectorau llywodraethol a busnes fel rhan o gyflwyniadau manwl ynghylch cynlluniau adfywio Abertawe sydd ar ddod. Mae'r fideo rhithiol o'r awyr yn cynnwys prosiectau cynlluniedig Abertawe megis yr arena dan do ddigidol a thrawsnewidiad Ffordd y Brenin yn ardal gyflogaeth.

Yn Beijing, bydd y Cynghorydd Stewart yn cwrdd â Chymdeithas Gyfeillgarwch â Gwledydd Tramor Pobl Tsieina. Yn Wuhan, bydd yn mynd i arddangosfa gynllunio a fforwm ar fuddsoddiad a masnach, a bydd yn ymweld â phrif ffatri gynhyrchu ceir ac ardal ddatblygu dechnolegol.

Mae cyfeiriadur busnes Abertawe wedi'i gyfieithu i Fandarin er mwyn ei ddosbarthu i gwmnïau Tsieineaidd.

Ychwanegodd y Cyng. Stewart, "Wedi'i ariannu'n bennaf gan yr awdurdodau Tsieineaidd, bydd yr ymweliad hwn yn helpu i adeiladu ymhellach ar y cysylltiadau cryf â Tsieina y mae'r cyngor a'i bartneriaid wedi bod yn gweithio'n galed yn eu datblygu dros y blynyddoedd diwethaf.

"Yn dilyn Brexit, mae'n bwysig bod Abertawe'n aros ar flaen y gad er mwyn datblygu partneriaethau economaidd, masnachol a busnes ffrwythlon â phrif ddinasoedd Tsieina am fod Tsieina'n datblygu'n gyflym fel un o brif bwerau economaidd y byd.

"Drwy ddangos dyfodol cyffrous Abertawe i brif benderfynwyr Tsieina, bydd yn helpu i ddenu buddsoddiad gan Tsieina oherwydd bydd cwmnïau mawr yno am fod yn rhan o stori adfywio sydd i ddod sydd hefyd yn cynnwys y Fargen Ddinesig gwerth £1.3bn, gyda phrosiect Morlyn Llanw Bae Abertawe - y cyntaf yn y byd - hefyd wedi'i gyflwyno i Lywodraeth y DU er mwyn ei gymeradwyo. Mae buddsoddiad posib Tsieina'n bwysig oherwydd y bydd yn arwain at hyd yn oed mwy o swyddi a chyfleoedd i bobl Abertawe, gan helpu i wella safonau byw yma.

"Gyda pherthynas chwaer-ddinas eisoes mewn lle gyda Nantong, rydym yn awyddus i'n cytundeb cyfeillgarwch â Wuhan gyrraedd y statws hwn hefyd. Byddai hyn yn arwain at bartneriaeth gryfach â Wuhan a all dim ond fod o fudd i Abertawe dros y blynyddoedd nesaf."

Yn ystod ei amser yn Wuhan, bydd y Cynghorydd Stewart hefyd yn dysgu am fenter o'r enw 'Belt and Road' sy'n cynnwys Wuhan yn gweithio ar y cyd â dinasoedd gerllaw i gydweithredu ar feysydd megis peirianneg, masnach, twristiaeth, diwylliant ac addysg er budd i bawb.

Mae'r Cynghorydd Stewart yn dweud bod hyn yn debyg i Ddinas-ranbarth Bae Abertawe, felly bydd yn awyddus i ddysgu o enghreifftiau o arfer gorau.

Bydd y Cynghorydd Philip Downing, Arglwydd Faer Abertawe, hefyd yn ymweld â Nantong o ddydd Llun i ddydd Gwener er mwyn helpu i ddathlu 30 mlynedd ers perthynas chwaer-ddinas Abertawe â'r ddinas. Bydd yr ymweliad, ar gais swyddogion Nantong, hefyd yn cael ei ariannu'n bennaf gan yr awdurdodau Tsieineaidd.

 


Wedi'i bweru gan GOSS iCM