Chwilio'r wefan
English

57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH

AR WERTH: Rhydd-ddeiliadaeth, mynegiannau o ddiddordeb. Safle datblygu.

Cyfeiriad: 57-71 Heol Gŵyr, Sgeti, SA2 9BH
Asiant(iaid): Cyngor Abertawe: cysylltwch Stuart Ramsey, rhif ffôn 07980 938672, ebost stuart.ramsey@abertawe.gov.uk
Deiliadaeth: Rhydd-ddeiliadaeth
Pris: Mynegiannau o ddiddordeb

Sylwadau

Ardal o oddeutu 0.3 hectar (0.74 erw). 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM