Chwilio'r wefan
English

Unedau manwerthu yn Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG

AR OSOD: Lesddaliad. Sawl uned ar osod.

Cyfeiriad: Unedau manwerthu yn Sgwâr Dewi Sant SA1 3LG
Asiant(iaid): Cyngor Abertawe: cysylltwch Dawn Jenkins, rhif ffôn 01792 636112, ebost dawn.jenkins@abertawe.gov.uk
Deiliadaeth: Lesddaliad
Pris rhentu: Cynigion dros y pris

Sylwadau

Sawl uned fanwerthu ar osod yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant yng nghanol dinas Abertawe. Mae unedau'n amrywio o 288 metr sgwâr i 552 metr sgwâr. Ar gael ar brydlesau tymor byr-canolig.

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM