Chwilio'r wefan
English

Cabanau traeth Bae Langland

AR OSOD: Cabanau tymhorol ar gael ar osod

Cyfeiriad: Cabanau Bae Langland, Heol Bae Langland, Newton SA3 4QQ
Asiant(iaid): Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor: cysylltwch 01792 478500, ebost parks.lettings@abertawe.gov.uk
Deiliadaeth: Gosod tymhorol
Pris rhentu: Amrywiol

Sylwadau

Sylwadau 'Mae dros 50 o gabanau sydd ar osod tymhorol ar hyn o bryd mewn blociau o dri, pedwar a deg mis. Oherwydd y galw mawr, cânt eu dyrannu drwy loteri'

Wedi'i bweru gan GOSS iCM