Chwilio'r wefan
English

Beth yw'r broses graffu?

Trefnir gwaith cyffredin y tîm Craffu yn Abertawe gan Pwyllgor y Rhaglen Graffu cyngor. Grŵp o Gynghorwyr Craffu yw'r pwyllgor hwn sy'n trefnu ac yn rheoli'r hyn y creffir arno bob blwyddyn.

Arweinir Bwyllgor Rhaglen Graffu'rYn agor mewn ffenest newydd gan gadeirydd. Cadeirydd presennol Pwyllgor y Rhaglen Graffu yw'r Cynghorydd Mary JonesYn agor mewn ffenest newydd

Bydd Pwyllgor y Rhaglen Graffu'n edrych ar faterion gwahanol. Mae'r pwyllgor fel arfer yn cwrdd bob mis ac mae'n aml yn cynnal 'Sesiynau Holi ac Ateb' gydag Aelodau'r Cabinet. Gall aelodau'r cyhoedd hefyd gyfrannu syniadau yn y 'Sesiynau Holi ac Ateb' hyn. Dosberthir CylchlythyrYn agor mewn ffenest newydd Craffu bob mis i wahodd y fath syniadau.

Gwneir yr holl waith arall gan Gynghorwyr Craffu trwy wneud amrywiaeth o weithgareddau eraill:

Paneli Craffu Perfformiad - mae'r rhain yn cwrdd yn rheolaidd ac yn adolygu perfformiad rhai pynciau, er enghraifft, y Gwasanaethau Cymdeithasol, Addysg a chyllidebau.

Paneli Ymchwiliad Craffu - mae'r paneli hyn yn edrych ar un pwnc yn fanwl am 6 i 9 mis ac yn llunio adroddiad sylweddol sy'n cynnwys tystiolaeth a syniadau am newid ar gyfer yr aelod perthnasol o'r Cabinet.

Gweithgorau Craffu- cyfarfodydd untro yw'r rhain lle'r edrychir ar eitem o ddiddordeb mewn un cyfarfod ac yna llunnir llythyr gyda sylwadau a syniadau.

Bydd gan bob un Gynullydd a fydd yn cadeirio cyfarfodydd ac yn ymgysylltu ag aelodau'r Cabinet i ofyn cwestiynau, mynegi barn a gwneud argymhellion.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM