Chwilio'r wefan
English

Alun-Wyn yn canu clodydd cynllun car cebl Abertawe

Mae Alun-Wyn Jones, un o arwyr Llewod Prydain ac Iwerddon, wedi canu clodydd cynlluniau a allai arwain at ddatblygu atyniad twristiaeth newydd ar Fynydd Cilfái yn Abertawe.

Cable car Kilvey Hill

Cyn bo hir, bydd cwmni Skyline Enterprises o Seland Newydd yn dechrau trafodaethau dylunio a chyfreithiol manwl â Chyngor Abertawe ar gyfer atyniad a fydd yn cynnwys reid car cebl, reidiau toboganau, reidiau gwifrau sip, bwyty, llwyfan gwylio a lleoliad digwyddiadau.

Ar ôl dychwelyd o daith y Llewod i Seland Newydd yn yr haf, ymunodd Alun-Wyn, clo'r Gweilch a Chymru, ag arweinwyr y cyngor a chynrychiolwyr Skyline Enterprises ar daith i fyny Mynydd Cilfái, sy'n 193m o uchder.

Yn dilyn y daith, bu cyfarfod yn Stadiwm Liberty rhwng aelodau allweddol o gymuned fusnes Abertawe a thîm Skyline Enterprises.

Meddai Alun-Wyn, "Mae gan Fynydd Cilfái lawer o botensial i ddatblygu'n gyrchfan i dwristiaid, felly mae'n gyffrous iawn clywed y bydd ymchwiliad arall i'r posibilrwydd o greu atyniad twristiaeth yno.

"Yn ogystal ag arwain at atyniad newydd gwych o bosib, byddai'r cynlluniau hyn yn gwella hygyrchedd i Fynydd Cilfái hefyd, gan gynyddu cyfleoedd i gerddwyr, beicwyr mynydd a'r cyhoedd.

"Ar ôl bod yn ddigon ffodus i ymweld ag atyniadau Skyline yn Rotorua a Queenstown, byddai'r fath atyniad yma'n hwb mawr i Abertawe, gan helpu i ddefnyddio un o dirnodau mwyaf y ddinas, sy'n cynnig golygfeydd ardderchog dros Fae Abertawe."

Bydd Skyline Enterprises nawr yn gweithio'n agos gyda Chyngor Abertawe ar delerau ar gyfer cytundeb a fydd yn mynd gerbron Cabinet y cyngor a bwrdd cyfarwyddwyr Skyline i'w gymeradwyo.

Bydd y cyngor hefyd yn parhau i gyd-gysylltu â pherchnogion tir eraill ar Fynydd Cilfái a phartïon perthnasol eraill i helpu i sicrhau cytundeb.

Pan fydd y cytundeb wedi'i gwblhau, bydd Skyline Enterprises yn dechrau gwaith ar gais pwysig am ganiatâd cynllunio. Byddai'r cynllun yn cael ei ariannu'n gyfan gwbl gan arian preifat - ni fyddai angen unrhyw arian gan drethdalwyr y cyngor.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Ddiwylliant, Twristiaeth a Phrosiectau Mawr, "Hoffem ddiolch i Alun-Wyn a'r holl fusnesau yn Abertawe sydd wedi helpu i hwyluso ymweliadau Skyline â'r ddinas. Roedd eu cefnogaeth yn amhrisiadwy, gan helpu i annog bwrdd Skyline i gymeradwyo trafodaethau cyfreithiol a dylunio â'r cyngor ar gyfer atyniad a fyddai ymysg y mwyaf eiconig yng Nghymru.

"Ychydig ar ôl dychwelyd o gael cyfres gyfartal yn erbyn y Crysau Duon gyda Llewod Prydain ac Iwerddon yn Seland Newydd, roeddem yn ddiolchgar iawn i Alun-Wyn am ei gyfraniad at helpu i groesawu'r cwmni i Abertawe. Mae'n llysgennad gwych i'n dinas."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM