Chwilio'r wefan
English

Mabwysiadwch fainc - Cynllun Seddi a Roddir

Gallwn ddarparu seddi cadarn traddodiadol a wnaed o bren neu seddi modern o blastig wedi'i ailgylchu gyda'ch neges bersonol ar blac.

Adopt a memorial bench

Sedd Grafton

Sedd fodern gyda ffram haearn bwrw ac estyll pren caled ac araen ddiogelu rhag glan y mor ar y ffram. Mae'r ffram sylweddol a'r estyll pren trwm yn golygu bod y sedd hon yn addas ar gyfer ardaloedd lle y'u defnyddir yn aml.

Sedd o blastig wedi'i ailgylchu

Sedd drom a chadarn wedi'i gwneud yn gyfan gwbl o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu o blastigion a ddefnyddiwyd gan ddiwydiant a defnyddwyr. Mae'n gallu gwrthsefyll tywydd garw a phrin iawn yw'r gwaith cynnal a chadw mae ei angen arni. Ar gael mewn lliw brown neu wyrdd.

Sedd Harlech

Mae hon yn sedd boblogaidd a chost-effeithiol, sy'n gadarn iawn ac yn gwrthsefyll fandaliaeth.

Sedd Brompton

Sedd bren drom a dyluniad traddodiadol i'w defnyddio yng Ngerddi Botaneg Parc Singleton a Gerddi Clun yn unig. Mae'r estyll cefn 16mm o drwch yn lleihau fandaliaeth heb ddefetha ceinder cynhenid y dyluniad hwn.

Mainc Larwydd/Main Dderw

Sedd bren drom a dyluniad cain a phwrpasol sy'n cael ei gwneud yn ol yr archeb gan gwmni lleol o Abertawe. Bwriedir iddi gael ei defnyddio mewn lleoliadau addas yn unig.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM