Chwilio'r wefan
English
newspaper

Hysbysebu yn Arwain Abertawe

Dosberthir Arwain Abertawe i bob cartref drwy wasanaeth dosbarthu'r Post Brenhinol, gan gyrraedd 160,000 o gartrefi ar draws y sir.

Papur newydd chwarterol, dwyieithog, lliw yw Arwain Abertawe a grëir er mwyn hyrwyddo Abertawe a rhoi'r diweddaraf i chi am yr hyn sy'n digwydd yn ein hardal.

Er mai'r awdurdod lleol sy'n ei gyhoeddi, nid yw hwn fel papur newydd cyngor arall. Mae hwn ar gyfer y gymuned ac mae'n cynnwys o leiaf 24 o dudalennau dwyieithog (12 yn Gymraeg a 12 yn Saesneg) gyda newyddion lleol, erthyglau diddordeb cyffredinol a phrif erthyglau gan amrywiaeth eang o sefydliadau a phobl, yn ogystal â'u barn.

Prisiau

TudalenMath o hysbysebMaint yr hysbysebPris am 2 hysbyseb (1 yn Gymraeg, 1 yn Saesneg) fesul cyhoeddiad chwarterol
Tudalen flaenBaner5cm x 5 colofn (50mm x 255mm)Wedi'i werthu
Tudalen 2Baner10cm x 1 golofn (100mm x 45mm)£120.00
Tudalen 3Cynnig taleb8cm x 4 colofn (80mm x 205mm)£385.00
Tudalen 4Baner10cm x 1 golofn (100mm x 45mm)£120.00
Tudalen 5Hysbyseb15cm x 2 golofn (150mm x 100mm)£360.00
Tudalen 6Baner15cm x 2 golofn (150mm x 100mm)£340.00
Tudalen 7Hysbyseb15cm x 3 colofn (150mm x 155mm)£400.00
Tudalen 8Baner5cm x 5 colofn (50mm x 255mm)£275.00
Tudalen 9Baner45cm x 5 colofn (50mm x 255mm)£280.00
Tudalen 10Hysbyseb15cm x 2 golofn (150mm x 100mm)£325.00
Tudalen 11Baner5cm x 5 colofn (50mm x 255mm)£265.00
Tudalen 12Baner5cm x 5 colofn (50mm x 255mm)£265.00

Sylwer: Mae gwasanaeth cyfieithu ar gael am £50 (ynghyd â TAW).

Gallwch ddarllen rhifyn cyfredol Arwain Abertawe a dod o hyd i rifynnau blaenorol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM