Chwilio'r wefan
English
VDU

Hysbysebu ar wefan abertawe.gov.uk

Mae 20% o le ar gael ar wefan y cyngor i osod baneri, gan ganiatáu i hyd at bum hysbysebwr gael 4% o'r lle hysbysebu bob dydd.

Ar gyfartaledd, ceir mwy na 40,000 o ymweliadau â'n hafan bob mis.

Ar gyfartaledd, ceir mwy na 1,100,000 o ymweliadau â'n gwe-dudalennau bob mis (ffigurau mis Tachwedd 2017).

Website advertising banner example on front page

Codir tâl o £350 fesul mis calendr am hysbyseb baner ar y wefan. Mae hyn yn cychwyn ar ddiwrnod cyntaf bob mis.

Ceir 5 hysbysebwr ar y mwyaf ar unrhyw adeg.

Rhaid i dîm y wefan gymeradwyo'r hysbyseb.

Rhaid i'r hysbyseb fod yn barod i'w chyhoeddi mewn fformat jpeg 728 x 90 picsel.

Sylwer:Ychwanegir TAW at bob pris.

Caiff yr hysbysebion eu cylchdroi ar hap.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM