Chwilio'r wefan
English
Parcio

Hysbysebu ar bileri mewn meysydd parci

Mae hysbysebu mewn meysydd parcio yn cynnig ffordd unigryw ac effeithiol o hysbysebu sydd wedi helpu ers blynyddoedd lawer i werthu mwy o gynnyrch, brandiau a/neu wasanaethau.

Mae wedi bod yn gyfrwng effeithlon ar gyfer cyflwyno neges farchnata/ymwybyddiaeth dro ar ôl tro ym Meysydd Parcio Aml-lawr eraill drwy dargedu cynulleidfa berthnasol yn uniongyrchol. Mae'n darparu ffordd gost-effeithiol o gyflwyno eich brand a'ch neges i gynulleidfa eang.

Mae hysbysebion lapio ar bileri yn ffordd wych o gyflwyno neu gynyddu ymwybyddiaeth o frand. Maent yn creu effaith gyffredinol uchel ac yn cynnal cysondeb mewn lle mawr; gan guddio pileri concrit mawr. Mae hysbysebion lapio ar bileri yn dal sylw a gallant ychwanegu at unrhyw faes parcio.

Yn annhebyg i'r glud finyl confensiynol, caiff hysbysebion lapio ar bileri eu hargraffu ar ddeunydd Coast Display nad yw'n crychu, sy'n wrthfflam ac y gellir ei ailddefnyddio.

Mae'n cymryd 3-4 wythnos i gynhyrchu'r deunydd, felly gadewch ddigon o amser cyn y cynhelir y digwyddiadau fel y gallwn gydlynu dyddiadau gosod a thynnu'r hysbysebion.

Sylwer

 • Maint yr hysbyseb (fesul ochr) yw 320mm o led x 970mm o hyd. 2 ochr panel fesul piler.
 • Mae'r prisiau uchod yn cynnwys cynhyrchu'r deunydd yn gychwynnol a gosod yr hysbyseb.
 • Lleiafswm o 5 hysbyseb lapio fesul archeb.
 • Buddsoddiad am flwyddyn ar ôl ei osod.
 • Mae'n cynnwys gwaith cychwynnol i argraffu a gosod y gwaith celf wedi'i gwblhau.
 • Gall y cleient newid yr hysbyseb pileri ar unrhyw adeg, ond codir tâl uniongyrchol am y costau argraffu a gosod.
 • Ychwanegir TAW at bob pris.

 

Maes parcio aml-lawr y Cwadrant

 • 8 lefel
 • 515 o leoedd
 • Fe'i defnyddiwyd gan 194,358 o gerbydau yn ystod 2016/ 17
 • 305 o bileri 
 • 2 ochr hysbysebu fesul piler
 • 7 ramp yn mynd i fyny
 • 6 ramp yn mynd i lawr

Prisiau hysbysebion lapio ar bileri

LefelPris fesul piler
1£400.00
2£375.00
3£350.00
4£325.00
5£300.00
6£275.00

 

Maes parcio aml-lawr y Stryd Fawr

 • 10 lefel
 • 654 o leoedd
 • Fe'i defnyddiwyd gan 148,142 o gerbydau yn ystod 2016/ 17
 • 350 o bileri
 • 2 ochr hysbysebu fesul piler
 • 9 ramp yn mynd i fyny
 • 9 ramp yn mynd i lawr

Prisiau hysbysebion lapio ar bileri

LefelPris fesul piler
8£400.00
7£375.00
6£350.00
5£325.00
4£300.00
3£275.00
2£250.00
1£250.00

 

Maes parcio aml-lawr Dewi Sant

 • 8 lefel
 • 423 o leoedd
 • Fe'i defnyddiwyd gan 57,000 o gerbydau yn ystod 2016/ 17
 • 244 o bileri
 • 2 ochr hysbysebu fesul piler
 • 7 ramp yn mynd i fyny
 • 7 ramp yn mynd i lawr

Prisiau hysbysebion lapio ar bileri

LefelPris fesul piler
1£400.00
2£375.00
3£350.00
4£325.00
5£300.00
6£275.00

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM