Chwilio'r wefan
English
bus

Gorsaf Fysus Abertawe

Mae gorsaf fysus Abertawe yn ganolbwynt amlwg o weithgarwch yng nghanol y ddinas ac mae'n denu miloedd o gymudwyr, siopwyr ac ymwelwyr bob dydd.

 • Mae 100% o'r holl lwybrau bysus naill ai'n dechrau neu'n gorffen yno.
 • Mae mwy na 15 miliwn o ymwelwyr yn mynd trwy'r orsaf bob blwyddyn.
 • Mae ar agor 24 awr y dydd, ond mae'r rhan fwyaf o bobl yn cerdded trwyddi rhwng 6.30am a 11.30pm bob dydd.
 • Mae mwy na 2,000 o fysus yn cyrraedd ac yn gadael yr orsaf bob dydd.
 • Mae manwerthwyr cenedlaethol a lleol yn y ganolfan siopa gyfagos.
 • Mae bwytai a thafarndai cenedlaethol a lleol o fewn pellter cerdded 2 funud.
 • Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, yr LC ac Amgueddfa Abertawe o fewn pellter cerdded 5 munud.

Mae hysbysebu yng ngorsaf fysus Abertawe'n cynnig hysbysebu gwerth gwych, deniadol yng nghanol y ddinas i fwy na 280,000 o bobl bob wythnos (ymchwil mis Hydref 2017).

Bydd hysbysebu yma'n galluogi eich hysbyseb i gyrraedd 40,000 o bobl bob dydd (ymchwil mis Hydref 2017) o bob rhan o Abertawe a'r tu hwnt.

Mae'n rhaid i Gyngor Abertawe gymeradwyo cynnwys y copi cyn ei argraffu. Yn anffodus, nid ydym yn gallu derbyn unrhyw hysbysebu sy'n ymwneud ag alcohol neu dybaco, neu unrhyw beth arall a all wrthdaro â Chyngor Abertawe.

Dylai'r hysbysebwr ddarparu:

 • Cadarnhad
 • Poster wedi'i gwblhau
 • Buddsoddiad.
 • Mae gwasanaeth dylunio graffig ac argraffu ar gael. Rhoddir y pris ar gais.

 

Posteri wal 6 thaflen

Maent yn arloesol, yn ddeniadol ac yn creu effaith barhaus.

60cm o led x 100cm o hyd (portread).

Posteri effeithiol ac amlwg iawn yn yr ardaloedd â llawer o ymwelwyr (ceir 40,000 o ymwelwyr y dydd ar gyfartaledd - Hydref 2017).

Fframiau portread â dimensiynau 703mm o led x 1042mm o uchder gydag ardal weladwy o 600mm o led x 1000mm o uchder.

Cyfle gwych i hyrwyddo'ch busnes cyn eich cystadleuwyr a hysbysebu o flaen 36,000 o bobl bob dydd.

Y pris wythnosol yw £80 (gan eithrio comisiwn asiantaeth a TAW).

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu:

 • Ffrâm arddangos poster ddiogel na ellir ymyrryd â hi ar ffurf portread sy'n 703mm o led x 1042mm o uchder.
 • Gosod poster mewn ffrâm arddangos poster ddiogel na ellir ymyrryd â hi.
 • Tystiolaeth llun (os oes angen)
 • Opsiwn i gynhyrchu a chyflwyno gwaith celf wedi'i gwblhau gan stiwdio fewnol y cyngor, Design Print. Codir tâl ar yr hysbysebwr am hyn.

 

Hysbysebu ar sgrîn

 • Mae 23 o sgriniau gwybodaeth uwch-dechnoleg uwchben pob cilfach lle mae bysus yn gadael.
 • Ar gyfartaledd, ceir 4,000 o deithwyr ac ymwelwyr bob dydd (ymchwil mis Hydref 2017).

Mae 23 o sgriniau electronig â gwybodaeth am amserau gadael uwchben pob un o'r 23 cilfach lle mae bysus yn gadael. Dyma leoliad perffaith gan fod llawer o bobl yn cerdded heibio'r sgriniau ac yn eu gweld drwy gydol y dydd. Maent yn gweithredu 24 awr y dydd, 7 niwrnod yr wythnos, felly mae eich hysbyseb yn sicr o gael ei gweld.

Gallwn lanlwytho hysbysebion ar y sgriniau ymadael fel y gellir eu gweld mewn cylchdro o 25 hysbyseb 10 eiliad bob awr am o leiaf 12 awr, sef 300 y diwrnod dros gyfnod o 2 ddiwrnod. Bydd hyn yn dod i gyfanswm o 2,100 o arddangosiadau fesul sgrîn.

Gellir dewis o'r sgriniau canlynol:

12 sgrîn - A, C, E, G, J, L, N, P, R, T, V, X
25,200 o hysbysebion x 10 eiliad fesul wythnos
Buddsoddiad o £100 yr wythnos (ynghyd â TAW)

11 sgrîn - B, D, F, H, K, M, O, Q, S, U, W
23,100 o hysbysebion x 10 eiliad fesul wythnos
Buddsoddiad o £90 yr wythnos (ynghyd â TAW)

Yr holl sgriniau (23 i gyd)
Buddsoddiad o £200 yr wythnos (ynghyd â TAW)
Rhaid gosod hysbyseb am o leiaf 2 wythnos

Maint y sgrîn yw 1366 picsel x 768 picsel (cymhareb o 16:9)

Mae'n rhaid cyflwyno gwaith celf sy'n barod i'w arddangos mewn fformat sleid RGB jpeg, jpg, bmp, png.

 

Hysbysebu targedu cyfyng gyda phoster yn yr ystafelloedd ymolchi

 • Ni ellir osgoi'r posteri hyn ac maent yn weladwy am saith niwrnod yr wythnos.
 • Gellir targedu un rhywedd yn benodol os dymunir.
 • Ffrâm 21 x A4 na ellir ymyrryd â hi gyda sgrîn blastig.

Bydd Cyngor Abertawe'n darparu'r canlynol:

 • Fframiau A4 (portread) 297mm x 210mm a bydd yn gosod y posteri
 • Tystiolaeth llun (os oes angen)

Gall yr hysbysebwr newid copi mor aml neu anaml ag y mae ei angen.

Opsiynau hysbysebu

Opsiwn 1 - Ystafelloedd ymolchi'r menywod: 8 x A4 ar ddrysau'r ciwbiclau, 1 x A4 ar ddrws y ciwbicl anabl a 2 x A4 ar ddrws pob ystafell newid cewynnau.

4 wythnos, 11 poster am £55 yr wythnos = £220 ynghyd â TAW
13 o wythnosau, 11 poster am £50 yr wythnos = £650 ynghyd â TAW
26 o wythnosau, 11 poster am £45 yr wythnos = £1,170 ynghyd â TAW
52 o wythnosau, 11 poster am £40 yr wythnos = £2,080 ynghyd â TAW

Opsiwn 2 - Ystafelloedd ymolchi'r dynion: 4 x A4 ar ddrysau'r ciwbiclau, 5 x A4 uwchben y troethfeydd ac 1 x A4 ar ddrws y ciwbicl anabl.

4 wythnos, 10 poster am £50 yr wythnos = £200 ynghyd â TAW
13 o wythnosau, 10 poster am £45 yr wythnos = £585 ynghyd â TAW
26 o wythnosau, 10 poster am £40 yr wythnos = £1,040 ynghyd â TAW
52 o wythnosau, 10 poster am £35 yr wythnos = £1,820 ynghyd â TAW

Opsiwn 3 - Ystafelloedd ymolchi'r menywod a'r dynion (opsiwn 1 a 2)

4 wythnos, 21 poster = £400 ynghyd â TAW
13 o wythnosau, 21 poster = £1,175 ynghyd â TAW
26 o wythnosau, 21 poster = £2,150 ynghyd â TAW 
52 o wythnosau, 21 poster = £3,750 ynghyd â TAW.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM