Chwilio'r wefan
English
Big screen

Hysbysebu ar Sgrîn Fawr Sgwâr y Castell

Mae'r Sgrîn Fawr yn Sgwâr y Castell mewn lleoliad amlwg yng nghanol y ddinas.

Castle Square big screen
Castle Square big screen
Castle Square big screen
Castle Square big screen
  • Mae 244,500 o breswylwyr parhaol yn Abertawe.
  • Ceir 4.1 miliwn o ymwelwyr â'r ddinas bob blwyddyn.
  • Ceir o leiaf 10 awr o amser sgrîn y dydd.
  • Mae cerddwyr, pobl mewn ceir a defnyddwyr cludiant lleol yn gallu gweld y sgrîn.
  • Digwyddiadau/gwyliau a gynhelir yn chwarterol.
  • Mae'n ardal hamddenol i fwyta cinio neu i eistedd a gwylio'r sgrîn.
  • Ffordd gerdded i fannau bywyd nos a bwytai Abertawe.

Prisio

Disgrifiad o'r prisPris wythnosol
Caiff y sleid ei dangos am 10 eiliad o leiaf 8 gwaith y dydd£75.00
Caiff ffilm hyd at 30 eiliad o hyd ei dangos o leiaf 8 gwaith y dydd£150.00

Sylwer:  Ychwanegir TAW at bob pris.

Dangosir pob hysbyseb am o leiaf bythefnos.

Mae angen i'r cleient ddarparu gwaith celf sy'n barod i'w arddangos.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM