Chwilio'r wefan
English

Hen Ysgol Tregwyr, Mount Street, Tregwyr

DAN GYNNIG: Yn addas at ddiben datblygu preswyl.

Cyfeiriad: Hen Ysgol Tregŵyr, Mount Street, Tregŵyr, SA4 3EL
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton, Steve Matheson 02920 490499.
Deiliadaeth: 
Pris: 

Sylwadau

Safle datblygu oddeutu 2.45 erw (1.43 erw ar gyfer safle'r ysgol, 1.02 erw ar gyfer y goedwig gerllaw). Datblygiad preswyl posib, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM