Chwilio'r wefan
English

Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd bach

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu bach a lle nad oes ffyrdd newydd i'w hadeiladu.

Os oes ffordd neu ffyrdd newydd i'w hadeiladu yn eich safle datblygu, bydd yn rhaid i'r cyngor gytuno ar y cynigion enwi strydoedd. Defnyddiwch ffurflen SNN3 Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd mawr.

Cyn llenwi'r ffurflen hon, dylai ymgeiswyr ddarllen adrannau perthnasol dogfen  PDF Document Arweiniad a Gweithdrefn SNN (PDF, 445KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Wrth lenwi'r ffurflen, dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus er mwyn sicrhau'ch bod yn darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol. Gallai methu gwneud hynny ohirio prosesu'ch cais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM