Chwilio'r wefan
English

Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd mawr

Mae'r ffurflen hon i'w defnyddio ar gyfer enwi a rhifo safleoedd datblygu mawr lle mae ffyrdd newydd i'w hadeiladu. Felly, bydd angen enwau ffyrdd swyddogol. Mae'n rhaid i'r cyngor gymeradwyo enwau ffyrdd newydd.

Os nad oes ffordd neu ffyrdd newydd i'w hadeiladu, defnyddiwch ffurflen SNN2 Enwi a rhifo datblygiad newydd - safleoedd bach.

Cyn llenwi'r ffurflen hon, dylai ymgeiswyr ddarllen adrannau perthnasol dogfen  PDF Document Arweiniad a Gweithdrefn SNN (PDF, 445KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Wrth lenwi'r ffurflen, dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus er mwyn sicrhau'ch bod yn darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol. Gallai methu gwneud hynny ohirio prosesu'ch cais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM