Chwilio'r wefan
English

Newid i Gynllun Datblygiad

Dylid defnyddio'r ffurflen hon os yw cynllun datblygiad i gael ei newid. Cynghorir datblygwyr safleoedd mawr i gynnal gwaith fesul cam ac ystyried llif disgwyliedig rhifo'r eiddo.

Cyn llenwi'r ffurflen hon, dylai ymgeiswyr ddarllen adrannau perthnasol dogfen  PDF Document Arweiniad a Gweithdrefn SNN (PDF, 445KB)Yn agor mewn ffenest newydd.

Wrth lenwi'r ffurflen, dilynwch y cyfarwyddiadau'n ofalus er mwyn sicrhau'ch bod yn darparu'r holl wybodaeth angenrheidiol. Gallai methu gwneud hynny ohirio prosesu'ch cais.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM