Chwilio'r wefan
English

Rhoi gwybod i ni am broblemau gyda thoiledau cyhoeddus

Os oes problem gydag un o'n toiledau cyhoeddus, rhowch wybod i ni. Os oes staff ar y safle, rhowch wybod am unrhyw broblem iddynt hwy'n gyntaf fel y gallwn ddatrys y broblem yn gyflym.

Os nad oes unrhyw staff ar y safle, defnyddiwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni am unrhyw broblemau rydych chi wedi'u profi.

Os yw'n well gennych siarad â rhywun, gallwch ffonio Canolfan Galwadau'r Amgylchedd ar 01792 635600.  

Os fandaliaeth neu weithgareddau gwrthgymdeithasol yw'r broblem, ffoniwch  101, rhif yr heddlu am ddigwyddiadau nad ydynt yn argyfyngau, os nad oes angen ymateb ar frys i'r broblem. Os yw'r broblem yn argyfwng, ffoniwch y  gwasanaethau brys ar 999.

  1. Mae meysydd a nodir â * yn orfodol
  2. Eich manylion
  3. Label
  4. Label
  5. What are you reporting?
  6. Ble mae’r broblem?
  7. Label
  8. Ai chi gwblhaodd y ffurflen hon?
  9. Teipiwch y testun a ddengys yn y blwch a ddarperir.*
  10. Os na allwch ddarllen yr hyn sydd yn y blwch, cliciwch y botwm adfywio i’r dde i’r blwch (saethau mewn cylch).
Wedi'i bweru gan GOSS iCM