Chwilio'r wefan
English

Hen adeilad Michton, Kingsway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Warws/cyfleuster gweithgynhyrchu ar wahân

Former Michton Premises

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: Hen adeilad Michton, Kingsway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe SA5 4DL
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 36,923 tr sg/3,430 m sg
Pris rhentu: £92,500 y flwyddyn

Sylwadau

Warws/cyfleuster gweithgynhyrchu ar wahân gyda swyddfeydd, iard a digon o le parcio.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM