Chwilio'r wefan
English

Canolfan Imperial, Lion Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: 3 uned ar gael

Imperial Centre, Lion Way

Rhif Adnabod yr Eiddo: 20
Cyfeiriad: Canolfan Imperial, Lion Way, Parc Menter Abertawe SA7 9FY
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Fletcher Morgan Chartered Surveyors: ffoniwch Matthew Jones ar 02920 378921
Maint: 35,369 tr sg/3,287 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Adeiledir yr unedau o weddluniau brics â chladin dur. Mae gan yr unedau fynediad uniongyrchol i flaen-gwrt canolog ac mae ganddynt fynediad yn y blaen a'r cefn, gyda thu blaenau gwydr y tu ôl i ddrysau caead rholer. Mae gan bob uned gyflenwad nwy a thrydan tri cham, ynghyd â thoiled a chyfleusterau cegin. Mae 3 uned ar gael ar hyn o bryd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM