Chwilio'r wefan
English

Uned 1 Parc Horizon, Mona Close, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned diwedd teras gydag uchder o 4.3m i'r bondo a drysau caead rholer.

Unit 1 Horizon Park, Mona Close

Rhif Adnabod yr Eiddo: 8
Cyfeiriad: Uned 1 Parc Horizon, Mona Close, Parc Menter Abertawe, SA6 8RJ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 4,035 tr sg/374 m sg
Pris rhentu: £19,165 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo'n cynnwys uned diwedd teras gydag uchder o 4.3m i'r bondo a drysau caead rholer. Mae lledlawr yn yr uned ac ystafelloedd storio parwydog ac mae ardaloedd parcio/llwytho ar y safle.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM