Chwilio'r wefan
English

Uned 2, Gweithdai Pontarddulais, Ystâd Ddiwydiannol Pontarddulais

AR OSOD: Eiddo o wneuthuriad ffrâm ddelltog ddur gyda gweddluniau brics ac asbestos rhychiog yn y toeau.

Unit 2 Pontardulais Workshops

Rhif Adnabod yr Eiddo: 39
Cyfeiriad: Uned 2, Gweithdai Pontarddulais, Ystâd Ddiwydiannol Pontarddulais SA4 8SG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 3,858 tr sg/358 m sg
Pris rhentu: £16,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo hwn yng nghefn Ystâd Ddiwydiannol Heol Ty'n y Bonau,a cheir mynediad mewnol a rennir i'r blaen a'r ardal lwytho yn y cefn. Mae deiliaid lleol yn cynnwys D G Heath Timber Products, AIR Engineering, R&A Dairy a Kubstan Karate.

Eiddo o wneuthuriad ffrâm ddelltog ddur yw hwn gyda gweddluniau brics ac asbestos rhychiog yn y toeau. Yn fewnol, mae'r eiddo'n cynnwys dwy swyddfa a thoiledau a rennir. Isafswm uchder o 4.33m i'r bondo. Ystafelloedd storio.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM