Chwilio'r wefan
English

Uned 3 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Heol Beaufort, Plas-marl

AR OSOD: Adeilad ffrâm bortal ddur yw'r uned hon gyda gweddluniau is o frics/ blociau bris ac isafswm uchder o 5.4m i'r bondo.

Unit 3 Plasmarl Industrial Estate

Rhif Adnabod yr Eiddo: 38
Cyfeiriad: Uned 3 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Heol Beaufort, Plas-marl SA6 8JG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 3,339 tr sg/310 m sg
Pris rhentu: £16,530 y flwyddyn

Sylwadau

Mae Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl yn union oddi ar Heol Beaufort y gellir ei chyrraedd drwy'r A4067 sy'n arwain at C45 traffordd yr M4, tua 2 filltir i'r gogledd ac mae canol dinas Abertawe tua 3 milltir i'r de. Mae'r Ystâd yn cynnwys dwy res o unedau teras sy'n darparu lleoedd diwydiannol o amrywiol feintiau.

Mae'r unedau o wneuthuriad ffrâm bortal ddur gyda gweddluniau is o frics/blociau bris â chladin o lenni metel â phroffil wedi'u hinsiwleiddio yn eu gorchuddio, wedi'u gosod o dan do ar oleddf â chladin llenni â phroffil ac isafswm uchder o 5.4m i'r bondo. Mae man parcio dynodedig o flaen yr eiddo.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM