Chwilio'r wefan
English

29 Heol Ystrad, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Rhan o adeilad sy'n cynnwys blaen y llawr cyntaf, ystafell arddangos a swyddfa ar y llawr gwaelod.

29 Ystrad Road, Swansea West Business Park

Rhif Adnabod yr Eiddo: 15
Cyfeiriad: 29 Heol Ystrad, Parc Busnes Gorllewin Abertawe SA5 4LH
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 487256
Maint: 131tr sg/11 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r lle hwn yn rhan o adeilad sy'n cynnwys blaen y llawr cyntaf ac ystafell arddangos a swyddfa ar y llawr gwaelod. Gellir cael mynediad i'r eiddo hwn drwy gyntedd a rennir ar ochr chwith yr adeilad. Mae man parcio ceir y tu allan.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM