Chwilio'r wefan
English

Crucible Park, Bro Tawe

AR OSOD: Mae Crucible Park yn ddatblygiad newydd sy'n cynnwys dau adeilad swyddfa o safon gyda thymherwyr. Mae gan yr adeiladau lifftiau i deithwyr, isadeiledd telegyfathrebu datblygedig ac mae'r holl le dan garped.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 31
Cyfeiriad: Crucible Park, Bro Tawe SA7 0AB
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 14,634 tr sg/1,361 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae Crucible Park yn ddatblygiad newydd sy'n cynnwys dau adeilad swyddfa o safon gyda thymherwyr yn ardal parc busnes Bro Tawe. Mae'r parc mewn lleoliad strategol, llai na 5 munud mewn car o gyffordd 45 a 2 filltir o gyffordd 44 traffordd yr M4. Mae gan yr adeiladau lifftiau i deithwyr ac isadeiledd telegyfathrebu datblygedig ac mae'r holl le dan garped. Mae gan y datblygiad hwn 317 o leoedd parcio awyr agored ar y safle.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM