Chwilio'r wefan
English

Tŷ Nant, 180 Y Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar y llawr cyntaf, yr ail, y trydydd a'r pedwerydd llawr, gyda derbynfa a lifft ar y llawr gwaelod.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 8
Cyfeiriad: Tŷ Nant, 180 Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1JR
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Rowland Jones Chartered Surveyors: ffoniwch Nicola Palmer ar 01792 479845
Maint: 11,146 tr sg/1,035 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae Tŷ Nant yn adeilad swyddfa pum llawr, sy'n cynnwys swyddfeydd o safon. Mae'r swyddfeydd sydd ar gael yn cynnwys y 3ydd llawr cyfan a rhan o'r 4ydd llawr. Yn y swyddfeydd hyn ceir lifft, toiledau i ddynion a menywod ar bob llawr ac mae man parcio ar y safle.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM