Chwilio'r wefan
English

Tŷ Davies, Pentref Busnes Tawe, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfa deulawr, hunangynhwysol, ar wahân gyda swyddfeydd cellog, ystafelloedd cyfarfod, lifft a lle i barcio ceir.

Ty Davies, Tawe Business Village

Rhif Adnabod yr Eiddo: 25
Cyfeiriad: Tŷ Davies, Pentref Busnes Tawe, Parc Menter Abertawe SA7 9LA
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 8,019 tr sg/745 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r adeilad hwn ym Mhentref Busnes sefydledig Tawe lle ceir mynediad uniongyrchol oddi ar Phoenix Way, un o'r prif ffyrdd drwodd drwy'r parc menter. Adeilad swyddfa deulawr hunangynwysedig ar wahân, gyda swyddfeydd cellog, ystafelloedd cyfarfod, lifft a darpariaeth barcio i 40 o gerbydau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM