Chwilio'r wefan
English

Black Horse House, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

Black Horse House, Phoenix Way

Rhif Adnabod yr Eiddo: 9
Cyfeiriad: Black Horse House, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe SA7 9EQ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 4,876 tr sg/453 m sg
Pris rhentu: £104.95 fesul tr sg

Sylwadau

Eiddo swyddfa clodfawr sy'n rhan o adeilad Black Horse House sy'n wynebu Phoenix Way, un o'r prif ffyrdd drwodd drwy Barc Menter Abertawe. Mae'r llawr cyntaf ar gael yn yr adeilad deulawr, ynghyd â 22 o leoedd parcio.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM