Chwilio'r wefan
English

West Glamorgan House, 12 Stryd y Berllan, Abertawe

AR OSOD: Ystafell swyddfa cynllun agored, wedi'i hadnewyddu, ar y 5ed llawr.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 22
Cyfeiriad: West Glamorgan House, 12 Stryd y Berllan, Abertawe SA1 5AD
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: CLC Charterd Surveyors: ffoniwch 01792 487248
Maint: 4,320 tr sg/401 m sg
Pris rhentu: £41,040.

Sylwadau

Mae'r eiddo hwn yng nghanol y ddinas, ceir cysylltiadau cludiant cyhoeddus gwych a mynediad i feysydd parcio. Mae'r eiddo hwn yn ystafell swyddfa cynllun agored wedi'i hadnewyddu, ar y 5ed llawr. Ceir mynediad i lifft, ardal deras allanol a chyfleusterau staff hunangynwysedig.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM