Chwilio'r wefan
English

Singleton House, Charter Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfa llawr gwaelod hunangynhwysol gyda chyfleusterau staff a lle i barcio ceir.

Singleton House, Charter Court, Swansea Enterprise Park

Rhif Adnabod yr Eiddo: 41
Cyfeiriad: Singleton House, Charter Court, Parc Menter Abertawe SA7 9DD
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 2,909 tr sg/270 m sg
Pris rhentu: £22,000 y flwyddyn

Sylwadau

Mae Charter Court yn lleoliad swyddfa hen sefydledig yng nghanol y parc menter, ac mae'r deiliad yn cynnwys Banc Barclays, Banc Lloyds TSB ac RBS. Adeilad swyddfa llawr gwaelod hunangynhwysol yw'r uned hon gyda chyfleusterau staff ac 14 o leoedd parcio.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM