Chwilio'r wefan
English

Ystafell 4, RVB House, New Mill Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo llawr cyntaf gyda chymysgedd o swyddfeydd cellog a chynllun agored.

Suite 4, RVB House, New Mill Court

Rhif Adnabod yr Eiddo: 7
Cyfeiriad: Ystafell 4, RVB House, New Mill Court, Parc Menter Abertawe SA7 9FG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 2,394 tr sg/222 m sg
Pris rhentu: £19,950 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r lle sydd ar osod ar y llawr cyntaf a cheir cymysgedd o swyddfeydd cynllun agored a chellog. Mae 14 o leoedd parcio hefyd.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM