Chwilio'r wefan
English

Eiddo DHL, Fendrod Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar lawr cyntaf adeilad swyddfa DHL.

DHL Premises, Fendrod Way, Swansea Enterprise Park

Rhif Adnabod yr Eiddo: 12
Cyfeiriad: Eiddo DHL, Fendrod Way, Parc Menter Abertawe SA7 9DG
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 2,143 tr sg/199 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r ystafelloedd swyddfa ar lawr cyntaf adeilad swyddfa DHL. Mae man parcio ceir ar y blaen-gwrt a cheir mynediad i'r ystafelloedd swyddfa'n uniongyrchol o brif goridor ar y llawr cyntaf. Ystafell 1 - 852 tr sg. Ystafell 2 - 1,291 tr sg.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM