Chwilio'r wefan
English

Tŷ Beech, Lion Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar naill ai llawr gwaelod neu lawr cyntaf adeilad deulawr.

Beech House, Lion Way, Swansea Enterprise Park

Rhif Adnabod yr Eiddo: 52
Cyfeiriad: Tŷ Beech, Lion Way, Parc Menter Abertawe SA7 9FZ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 646 tr sg/120 m sg
Pris rhentu: £6,400 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo yng nghanol Parc Menter Abertawe. Darperir mynediad drwy Lion Way sy'n ffordd ochr oddi ar Phoenix Way. Mae deiliaid blaenllaw yn y cyffiniau'n cynnwys Oak Furniture Land, Tesco Extra a Greggs. Mae'r lle hwn ar gyfer swyddfeydd ar naill ai'r llawr gwaelod neu lawr cyntaf adeilad swyddfa deulawr. Mae mynedfa a rennir ar y llawr gwaelod sy'n arwain at risiau sy'n rhoi mynediad i'r ystafelloedd ar y llawr cyntaf. Mae cyfleusterau cegin dynodedig yn y swyddfeydd ynghyd â thoiledau a rennir.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM