Chwilio'r wefan
English

31A Heol Walter, Abertawe

AR OSOD: Eiddo dosbarth Defnydd A2 ar hyn o bryd sy'n cynnwys swyddfa llawr gwaelod.

31A Walter Road, Swansea

Rhif Adnabod yr Eiddo: 37
Cyfeiriad: 31A Heol Walter, Abertawe SA1 5NW
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Astleys: ffoniwch 01792 480715
Maint: 380 tr sg/35 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae'r eiddo hwn ar Heol Walter yng nghanol dinas Abertawe, y brif ardal ariannol yn Abertawe. Mae'r eiddo hwn (dosbarth defnydd A2 ar hyn o bryd) yn cynnwys uned llawr gwaelod. Mae lle storio ategol ar gael ar ffurf islawr, sydd hefyd yn cynnwys cyfleusterau i staff.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM