Chwilio'r wefan
English

Swan House, 146-147 Heol San Helen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n darparu nifer o ystafelloedd swyddfa wedi'u gwasanaethu'n llawn, a neilltuir lleoedd parcio i bob un.

Swan House, 146-147 St Helens Road, Swansea

Rhif Adnabod yr Eiddo: 11
Cyfeiriad: Swan House, 146-147 Heol San Helen, Abertawe SA1 4DE
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 100 i 250 tr sg/9 i 23 m sg
Pris rhentu: £350 y mis

Sylwadau

Ceir nifer o ystafelloedd swyddfa yn yr eiddo, yn amrywio o 100 tr sg i 250 tr sg. Mae gan bob uned leoedd parcio neilltiedig, cegin a rennir a thoiledau.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM