Chwilio'r wefan
English

Quay West, Parêd y Cei, Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel

Rhif Adnabod yr Eiddo: 3
Cyfeiriad: Quay West, Parêd y Cei, Abertawe SA1 1SR
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Lambert Smith Hampton: ffoniwch Tom Rees ar 01792 487248
Maint: 1,080 i 1,921 tr sg/100 i 178 m sg
Pris rhentu: Cysylltwch â'r asiant

Sylwadau

Mae Quay West yn ddatblygiad swyddfa modern ar ymyl canol y ddinas. Lle cynllun agored sydd yma'n bennaf gyda rhai swyddfeydd cellog.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM