Chwilio'r wefan
English

11-15 Heol Dillwyn, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys safle manwerthu llawr gwaelod, gyda lle storio/diogell ategol.

Rhif Adnabod yr Eiddo: 2
Cyfeiriad: 11-15 Heol Dillwyn, Sgeti, Abertawe SA2 9AQ
Deiliadaeth: Ar Osod
Asiant: Dawsons: ffoniwch Matthew Mason ar 01792 478908
Maint: 1,534 tr sg/142 m sg
Pris rhentu: £27,500 y flwyddyn

Sylwadau

Mae'r eiddo mewn safle masnachu amlwg ar Heol Dillwyn, ym maestref boblogaidd Sgeti, tua 2 filltir o ganol y ddinas. Mae deiliaid cyfagos yn cynnwys Tesco, Sainsbury's a Coral Bookmakers. Mae'r eiddo'n cynnwys lle manwerthu ar y llawr gwaelod, gyda lle storio/diogell ategol. Mae angen adnewyddu'r eiddo ar hyn o bryd ac mae potensial i rannu'r eiddo'n ddwy uned, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM