Chwilio'r wefan
English

Now The Hero

Nawr yr Arwr \ Now the Hero Profiad promenâd fydd hwn, yn dechrau ar draeth Abertawe ac yn terfynu yn Neuadd Brangwyn.

Now The Hero 2
26 Medi 2018 - 29 Medi 2018
6.30PM.

Tocynnau: £15.00 Mae consesiynau dethol ar gael
Buy Tickets Button Welsh

Nawr yr Arwr \ Now the Hero Profiad promenâd fydd hwn, yn dechrau ar draeth Abertawe ac yn terfynu yn Neuadd Brangwyn.

Profiad theatrig i ymgolli ynddo yw Nawr Yr Awr / Now The Hero, a hwnnw'n tywys y gynulleidfa ar daith hynod drwy dair stori ryfel sy'n cydblethu, o hanes y Celtiaid, i'r Rhyfel Mawr, i'r gwrthdaro yn ein byd cyfoes. 
Prosiect sy'n cyfuno sawl math o gelfyddyd yw Nawr Yr Arwr / Now The Hero, a hwnnw'n cael ei gynnal ar un safle penodol. Marc Rees, yr artist aml-ddisgyblaeth sy'n hanu o Abertawe, sy'n gyfrifol am y prosiect ar ôl cael gwahoddiad personol gan 14-18 NOW i greu gwaith celfyddydol Cymreig o bwys i goffáu'r Rhyfel Mawr. Bydd y cyfan yn cael ei gynnal yn Neuadd Brangwyn, ac yn yr ardal o'i hamgylch, adeg y Cynhaeaf ym mis Medi 2018. 
Bydd y sioe'n cynnwys requiem gan y diweddar Johann Jóhannsson, y cyfansoddwr o Wlad yr Iâ a enwebwyd am Oscar ('The Theory of Everything', 'Sicario' ac 'Arrival'), ar y cyd â'r cyfansoddwr ar ei dwf o Gymru, Owen Morgan Roberts. Owen Sheers, yr awdur sydd wedi ennill gwobr BAFTA, fydd yn gyfrifol am y libreto (awdur 'Mametz', 'The Passion', 'Aberfan: The Green Hollow'), a Polyphony, côr byd-enwog Stephen Layton ac enillwyr gwobr Grammy, fydd yn canu. 
Man cychwyn Nawr Yr Arwr \ Now The Hero yw 16 o ddarluniau mawr gan Frank Brangwyn, a'r rheini'n ffurfio Paneli'r Ymerodraeth Brydeinig. 
Profiad promenâd fydd hwn, yn dechrau ar draeth Abertawe ac yn terfynu yn Neuadd Brangwyn.

Perfformiad â disgrifiad sain - Gwener 28 Medi

BSL - Iau 27 Medi

Hyd y perfformiad tua 2.5 awr.

Canllaw oed 12+.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM