Chwilio'r wefan
English
£ pound sign

Ffioedd claddu ac amlosgi

Manylion costau claddedigaethau ac amlosgiadau yn ein mynwentydd a'n hamlosgfa.

Os na welwch y ffioedd sy'n berthnasol i chi isod, cysylltwch â Claddedigaethau ac amlosgiadau cyswllt

Math o wasanaeth

Ffi

Amlosgiadau

Amlosgi (dydd Llun i ddydd Gwener)

Amlosgi - dydd Sadwrn

Amlosgi - Traddodeb 9am (dydd Llun i ddydd Gwener yn unig)

Ffi organydd - dydd Llun i ddydd Sadwrn i'w talu'n uniongyrchol

Llogi Capel

£695

£1020

£595

£28

£175

Tystio seremoni gwasgaru gweddillion a amlosgwyd o Amlosgfa Abertawe

Seremoni gwasgaru gweddillion a amlosgwyd mewn amlosgfa arall gyda thyst neu heb dyst

£42

£87

Claddedigaethau ag eirch

 

Bedd Newydd - dyfnder 1 neu 2 (dydd Llun i ddydd Gwener)

Bedd Newydd - dyfnder 3 (dydd Llun i ddydd Gwener)

Bedd Newydd - dyfnder 1 neu 2 (dydd Sadwrn)

Bedd Newydd - dyfnder 3 (dydd Sadwrn)

Ailagor bedd sydd eisoes yn bodoli (dydd Llun i ddydd Gwener)                                           

Ailagor bedd sydd eisoes yn bodoli (dydd Sadwrn)

Prawf Cloddio - ddim yn berthnasol os ailagorir y bedd yn dilyn hyn.

Adnewyddu Hawl Unigryw i Gladdu am 50 o flynyddoedd

Claddedigaeth Goetir (dydd Llun i ddydd Gwener)

Claddedigaeth Goetir (dydd Sadwrn)

£1840

£2205

£2165

£2530

£980

£1305

£295

£495

£1060

£1385

Ffi ychwanegol os ydych yn defnyddio blwch ochr syth

£245

Claddu Gweddillion a Amlosgwyd

 

Claddu gweddillion a amlosgwyd mewn lleiniau briciau/pridd newydd (dydd Llun i ddydd Gwener)

Claddu gweddillion a amlosgwyd mewn lleiniau briciau/pridd newydd (dydd  Sadwrn)

Claddu gweddillion a amlosgwyd mewn lleiniau briciau/pridd sydd eisoes yn bodoli (dydd Llun i ddydd Gwener)

Claddu gweddillion a amlosgwyd mewn lleiniau briciau/pridd sydd eisoes yn bodoli (dydd Sadwrn)

£695

£1020

£230

£555

Ffioedd Trwydded Carreg Goffa

 

Carreg Goffa Newydd

Arysgrif ychwanegol

Amnewid/Adnewyddu (heb newid arysgrif)

£180

£140

Dim tâl

Talu'ch Ffioedd

Gellir talu ffioedd trwy un o'r dulliau canlynol:

  • Yn y Swyddfa Claddedigaethau ac Amlosgiadau, Ystafell G.4.6, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth.  Arian, Siec - Yn daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'
Wedi'i bweru gan GOSS iCM