Chwilio'r wefan

Bydd grant gwerth £100,000 yn helpu grwpiau cyfeillion i ehangu parc

Mae gwirfoddolwyr ymroddedig lleol sy'n neilltuo eu hamser am ddim i wella parc yn Abertawe wedi sicrhau bron £100,000 er mwyn darparu cyfleusterau newydd ac i wneud gwelliannau

FriendsofPrimrosePark

Mae Cyfeillion Parc Briallu wedi cyflwyno cais llwyddiannus i WREN am gyllid ar gyfer ardal gemau amlddefnydd, gan gynnwys arwyneb chwaraeon pob tywydd, llwybr cerdded a chadw'n heini, llithren sip ddwbl a gwelliannau tirweddol.

Bydd y cyfleusterau newydd yn darparu gweithgareddau i bobl o bob oedran o Lansamlet a bydd yn helpu'r Cyfeillion i gynyddu nifer yr ymwelwyr â'r parc.

Mae'r grŵp cymunedol, a sefydlwyd gan breswylwyr lleol ddwy flynedd yn ôl, wedi arwain y ffordd i sefydlu partneriaeth â Chyngor Abertawe er lles y parc.

Diolch i'r gwirfoddolwr, mae eisoes gan y parc ardal chwarae newydd i blant sy'n addas at y diben ac yn disodli'r hen un a oedd mewn cyflwr truenus, gardd synhwyraidd gwely uchel ac ardal bicnic i deuluoedd yn ogystal ag arddangosfeydd blodau a llwyni newydd lle nad oedd rhai o'r blaen.

Meddai Adil Pirmohamed o Gyfeillion Parc Briallu, "Rydym yn falch bod ein cais am gyllid wedi bod yn llwyddiannus ac rydym yn ddiolchgar iawn i WREN, ein cynghorwyr wardiau lleol sydd wedi bod yn allweddol i'r llwyddiant hwn a Chyngor Abertawe, sydd wedi cefnogi ein cais.

"Mae hyn yn ymwneud â phobl o bob cefndir ac oedran nad ydynt erioed wedi cwrdd â'i gilydd o'r blaen, yn dod at ei gilydd ac yn rhoi o'u hamser rhydd i helpu i wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl a'r gymuned leol.

Talodd y Cynghorydd Mark Thomas, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Wasanaethau'r Amgylchedd, deyrnged i'r gwirfoddolwyr.

Ychwanegodd, "Mae grwpiau ffrindiau'n chwarae rôl hanfodol wrth ddatblygu a gwella cyfleusterau cymunedol ar draws Abertawe ac mae'r rheiny sy'n rhoi o'u hamser ym Mharc Briallu'n ysbrydoliaeth.

"Bydd y prosiect hwn yn cael effaith fawr ar y gymuned leol drwy ddefnyddio oddeutu 0.8 erw o dir mewn ffordd fwy actif a chynhyrchiol."


Wedi'i bweru gan GOSS iCM