Chwilio'r wefan
English

Canolfan Ddydd Norton Lodge, Heol Norton, Y Mwmbwls

SSTC: Yn addas at ddiben ailddatblygu preswyl yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Norton Lodge Day Centre, Norton Road
Norton Lodge Day Centre, Norton Road
Norton Lodge Day Centre, Norton Road plan
Norton Lodge Day Centre, Norton Road
Norton Lodge Day Centre, Norton Road
Norton Lodge Day Centre, Norton Road plan

Cyfeiriad: Canolfan Ddydd Norton Lodge, Heol Norton, Y Mwmbwls SA3 5TQ
Asiant(iaid): Lambert Smith Hampton: ffoniwch Jason Thorne ar 01792 702800
Daliadaeth: I'w chadarnhau
Pris: I'w gadarnhau
Ar werth:i'w farchnata

Sylwadau

Arwynebedd y safle yw oddeutu 0.22 hectar (0.544 erw). Yn addas ar gyfer datblygu preswyl yn amodol ar ganiatâd cynllunio. Bydd mwy o wybodaeth a chyfleoedd i weld yr adeilad ar gael unwaith y bydd asiant wedi'i benodi ac mae'r marchnata swyddogol yn dechrau. Mae'n bosib y gall gymryd sawl wythnos.

Cadwch lygad ar y we-dudalen hon, bydd yn cael ei diweddaru unwaith y bydd manylion cyswllt yr asiant ar gael.

Richard John, Eiddo Corfforaethol, 01792 636526 neu richard.john@abertawe.gov.uk

 

 

Cynlluniau safle a gwybodaeth ychwanegol

Wedi'i bweru gan GOSS iCM