Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Chwilio am dir ac eiddo sydd ar werth neu brydles

Gallwch chwilio yn ein rhestr o eiddo a thir sydd ar werth neu brydles ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys asiantiaid masnachol ac eiddo'r cyngor.

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles  ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Nodwch eich geiriau allweddol:
Ar hyn o bryd, mae 138 o ganlyniadau - Tudalen 4 o 14
Dangos
canlyniadau ar gyfer pob tudalen
Trefnu yn ôl:
 • Retail - 260 Oxford St, Swansea

  AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

 • Retail - 67 Newton Rd, Mumbles

  AR OSOD: Cynllun agored sydd i'r llawr gwaelod yn bennaf, a cheir lle storio yn y cefn.

 • Retail - 313 Llangyfelach Rd, Brynhyfryd

  AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell arddangos cynllun agored yn y cefn. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys fflat un ystafell wely hunangynhwysol.

 • Retail - 4 Whitewalls, Swansea

  AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol ar yr islawr.

 • Retail - 84 St Teilo St, Pontarddulais

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

 • Retail - 233 Oxford St, Swansea

  AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys siop heb lety i'r perchennog/ceidwad ar y llawr gwaelod ynghyd â llety ategol ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

 • Retail - 806 Oxford St, Swansea

  AR OSOD: Mae'r eiddo mewn lleoliad masnachu da iawn yng nghanol Abertawe.

 • Retail - 1A Oxford St, Swansea

  AR OSOD: Mae'r eiddo yng nghanol y ddinas yn cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda lle swyddfa ategol ar y llawr cyntaf.

 • Retail - 87 Robert St, Manselton

  AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae fflat hunangynhwysol 3 ystafell wely ar y lloriau uwch a mwy o le storio...

 • Retail - 73 Mount Pleasant, Swansea

  AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys hen gaffi a cheir fflat hunangynhwysol un ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM