Chwilio'r wefan
English
Magnifying glass

Chwilio am dir ac eiddo sydd ar werth neu brydles

Gallwch chwilio yn ein rhestr o eiddo a thir sydd ar werth neu brydles ar hyn o bryd. Maent yn cynnwys asiantiaid masnachol ac eiddo'r cyngor.

Fel arall, gallwch weld rhestr o Eiddo a thir y cyngor sydd ar werth neu brydles a rhestr ar wahân o Eiddo a thir gwag sydd ar werth neu brydles  ar eu gwe-dudalennau ar wahân. 

Nodwch eich geiriau allweddol:
Found one result
  • AR OSOD: Mae Crucible Park yn ddatblygiad newydd sy'n cynnwys dau adeilad swyddfa o safon gyda thymherwyr. Mae gan yr adeiladau lifftiau i deithwyr, isadeiledd...

Wedi'i bweru gan GOSS iCM