Chwilio'r wefan
English

Eiddo diwydiannol

Former Michton Premises

Hen adeilad Michton, Kingsway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Warws/cyfleuster gweithgynhyrchu ar wahân

Prospect Park, Queensway

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

29 Ystrad Road, Swansea West Business Park

29 Heol Ystrad, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Rhan o adeilad sy'n cynnwys blaen y llawr cyntaf, ystafell arddangos a swyddfa ar y llawr gwaelod.

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Aztec Business Park, Swansea West Business Park

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Unedau 7, Tower Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned cownter manwerthu/masnach mewn libart

Uned 4 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Cwmdu Trade Park Carmarthen Road

Parc Masnachu Cwmdu, Heol Caerfyrddin, Abertawe

AR OSOD: Unedau 10, 35, 39 a 40 ar gael mewn parc masnachu sefydledig.

Unit 7 Clarion Court Clarion Close

Uned 7 Clôs Clarion, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol draddodiadol ar ben teras.

Industrial - Unit 2 Mannesman Close

Uned 2 Clôs Mannesman, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad diwydiannol lled-wahanedig gyda maes parcio mewn blaen-gwrt eang.

Industrial - Unit 8 Players IE

Uned 8, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR OSOD: Storfa yw'r adeilad yn bennaf ond mae'n cynnwys lle ar gyfer swyddfeydd a lle i storio hefyd.

Industrial - Unit 4 James Court, Viking Way

Uned 4 James Court, Viking Way, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras gydag uchder o 5m i'r bondo o leiaf.

Old Clydach market

Hen safle marchnad Clydach, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR WERTH: Hen gyfleuster gweithgynhyrchu a adeiladwyd at ddiben pwrpasol.

Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo â warws ar led-wahân ag uchder bondo lleiaf o 8.2 metr.

Clarion Court

Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Cwrt â thair uned deras o gwmpas maes parcio canolog.

Oxwich Court, Valley Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n ffurfio rhan o ddatblygiad cwrt o wyth uned mewn tair rhes.

Unit 5 Phoenix Business Park

Uned 5, Parc Busnes Phoenix, Lion Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Safle diwydiannol diwedd teras â drws rholer.

Leather sofa company

Leather Sofa Company, Felinfach, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Eiddo â warws ar wahân ag uchder bondo lleiaf o 5.6 metr.

Unit 6 Fforest Business Centre, Queensway, Fforestfach

TO LET: Workshop/ industrial unit.

Unit 22b Kingsway, Swansea West Business Park

Unit 22b Kingsway, Swansea West Business Park

TO LET: Semi-detached industrial unit with large yard/ loading area located over the side elevation.

Unit 2 Cynon Close, Kemys Way, Swansea Enterprise Park

Unit 2 Cynon Close, Kemys Way, Swansea Enterprise Park

FOR SALE: Single storey semi-detached industrial unit.

7 Cambrian Court, Ferryboat Close, Swansea Enterprise Park

7 Cambrian Court, Ferryboat Close, Swansea Enterprise Park

FOR SALE: Light industrial unity split over ground and mezzanine level and predominantly open plan.

Former Topps Tiles, Samlet Road, Llansamlet

TO LET: Self-contained warehouse.

Morganite Trading Estate, Swansea Enterprise Park

Morganite Trading Estate, Swansea Enterprise Park

TO LET: Semi detached industrial/ production unit.

Courtney Street, Manselton, Swansea, SA5 9NR

FOR SALE/ TO LET: Two storey premises.

Unit 8 Plasmarl Industrial Estate, Beaufort Road, Plasmarl

Unit 8 Plasmarl Industrial Estate, Beaufort Road, Plasmarl

TO LET: Single storey industrial unit.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM