Chwilio'r wefan
English

Eiddo diwydiannol

Prospect Park, Queensway

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Aztec Business Park, Swansea West Business Park

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Clarion Court

Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Cwrt â thair uned deras o gwmpas maes parcio canolog.

7 Cambrian Court, Ferryboat Close, Swansea Enterprise Park

7 Cwrt Cambrian, Ferryboat Close, Parc Menter Abertawe

AR WERTH: Uned ddiwydiannol ysgafn wedi'i rhannu dros lefel y llawr a lefel mesanîn. Mae'r uned yn ardal agored yn bennaf.

Clarion Close, Parc Menter Abertawe, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys warws pâr sy'n elwa o ddrysau caead rholer awtomatig, sy'n darparu mynediad i'r ardal storio/warws.

Chequered Flag Motors

Chequered Flag Motors, Swansea Road, Pontybrenin

AR WERTH: Mae cwrt/ardal gwerthu ceir o flaen y safle, gyda lle i hyd at 14 cerbyd.

Unit 7 St Davids Road

Uned 7, Ystâd Ddiwydiannol St David's Road, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys cyntedd derbyn, storfeydd, prif warws a swyddfeydd llawr cyntaf.

Imperial Centre, Lion Way, Swansea Enterprise Park

TO LET: Four units are centred around a central forecourt.

Unit 5 Phoenix Business Park

Unit 5 Phoenix Business Park, Lion Way, Swansea Enterprise Park

TO LET: An end of terrace industrial unit with loading and car parking area.

Unit 2 James Court

Unit 2 James Court, Viking Way, Winch Wen Industrial Estate

TO LET: A terraced industrial unit with an eaves height of 5m.

Unit 5 Mannesman Close

Unit 5 Mannesman Close, Swansea Enterprise Park

TO LET: An end of terrace industrial unit with a maximum eaves height of 6m.

Westfield Business Park

Westfield Business Park, Swansea West Business Park

TO LET: Westfield Business Park provides a variety of opportunities.

Tower Court

Tower Court, St David's Road, Swansea Enterprise Park

TO LET: The development is made up of three individual blocks housing 18 units.

Atlantic House

Atlantic House, Atlantic Close, Swansea Enterprise Park

FOR SALE: A two storey part open plan, part cellular office configuration to the front with a warehouse/distribution area to the rear.

Unit 3 Plasmarl Industrial Estate

Unit 3 Plasmarl Industrial Estate, Beaufort Road, Plasmarl

TO LET: A mid terrace industrial unit with a minimum eaves height of 5.4 metres.

Unit 12 Llwyn Y Graig

Unit 12 Llwyn Y Graig, Garngoch Industrial Estate, Gorseinon

FOR SALE: An end of terrace industrial/warehouse unit with first floor offices.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM