Chwilio'r wefan
English

Eiddo diwydiannol

Former Michton Premises

Hen adeilad Michton, Kingsway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Warws/cyfleuster gweithgynhyrchu ar wahân

Prospect Park, Queensway

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

Unit 1 Horizon Park, Mona Close

Uned 1 Parc Horizon, Mona Close, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned diwedd teras gydag uchder o 4.3m i'r bondo a drysau caead rholer.

Unit 2 Pontardulais Workshops

Uned 2, Gweithdai Pontarddulais, Ystâd Ddiwydiannol Pontarddulais

AR OSOD: Eiddo o wneuthuriad ffrâm ddelltog ddur gyda gweddluniau brics ac asbestos rhychiog yn y toeau.

Unit 3 Plasmarl Industrial Estate

Uned 3 Ystâd Ddiwydiannol Plas-marl, Heol Beaufort, Plas-marl

AR OSOD: Adeilad ffrâm bortal ddur yw'r uned hon gyda gweddluniau is o frics/ blociau bris ac isafswm uchder o 5.4m i'r bondo.

F18 Ashmount Trade Park

F18 Parc Masnach Ashmount, Upper Fforest Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned cownter masnach deras, gydag isafswm uchder o 3.66m i'r bondo.

29 Ystrad Road, Swansea West Business Park

29 Heol Ystrad, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Rhan o adeilad sy'n cynnwys blaen y llawr cyntaf, ystafell arddangos a swyddfa ar y llawr gwaelod.

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Aztec Business Park, Swansea West Business Park

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Unedau 7, Tower Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned cownter manwerthu/masnach mewn libart

Uned 4 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Unit 1 Llwyn y Graig

Uned 1 Llwyn y Graig, Ystâd Ddiwydiannol Garngoch

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda blaen-gwrt amgaeëdig.

Unit 7 RVB Park Camffwrd Way

Uned 7 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Units 1 and 2 Wyndham Court Clarion Close

Uned 1 a 2 Wyndham Court, Clôs Clarion, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Ffrâm porthol ddur ar ben teras.

Cwmdu Trade Park Carmarthen Road

Parc Masnachu Cwmdu, Heol Caerfyrddin, Abertawe

AR OSOD: Unedau 10, 35, 39 a 40 ar gael mewn parc masnachu sefydledig.

Units 17 18 Tower Court St Davids Road

Unedau 17 ac 18 Tower Court, Heol Dewi Sant, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned â mynediad trwy ddrws caead rholer, cyfleusterau ystafell arddangos a pharcio da ar y safle.

Unit 9 Horizon Park Mona Close

Uned 9 Parc Horizon, Clôs Mona, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn ar ben teras gyda chownter masnach.

Unit 7 Clarion Court Clarion Close

Uned 7 Clôs Clarion, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol draddodiadol ar ben teras.

Unit 5 Phoenix Business Park Lion Way

Uned 5 Parc Busnes Phoenix, Lion Way, Parc Menter Abertawe

AR WERTH: Uned ddiwydiannol pen teras gydag ardaloedd parcio a llwytho.

Industrial - Units 12 & 13 Prydwen Rd

Uned 12 ac 13 Heol Prydwen, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Storfa/uned ddiwydiannol canol teras gyda swyddfeydd ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf a lle storio mesanîn.

Industrial - 4 & 5 Bell Court, Felinfach

Uned 4 a 5 Bell Court, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol mewn eiddo pâr. Mae gan y blaenlun swyddfa ddeulawr sy'n hygyrch trwy ddwy set o risiau.

Industrial - Unit 6 Beaufort Court, Plasmarl

Uned 6 Beaufort Court, Ystad Ddiwydiannol Plas-marl

AR OSOD: Adeilad ffrâm bortal ar wahân gyda brics arwynebu a chladin ar y gweddlun.

Industrial - Unit 2 Mannesman Close

Uned 2 Clôs Mannesman, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad diwydiannol lled-wahanedig gyda maes parcio mewn blaen-gwrt eang.

Industrial - Unit 8 Players IE

Uned 8, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR OSOD: Storfa yw'r adeilad yn bennaf ond mae'n cynnwys lle ar gyfer swyddfeydd a lle i storio hefyd.

Industrial - Unit 4 James Court, Viking Way

Uned 4 James Court, Viking Way, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras gydag uchder o 5m i'r bondo o leiaf.

Industrial - 115-118 Ystrad Rd, Fforestfach

115-118 Heol Ystrad, Fforest-fach, Abertawe

AR WERTH: Mae'r fangre mewn safle amlwg ar ymyl y ffordd. Mae'n cynnwys pedair uned ddiwydiannol gyda chyrtiau a chwrt mawr arall wrth ochr y fangre a'r tu ôl iddi.

Old Clydach market

Hen safle marchnad Clydach, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR WERTH: Hen gyfleuster gweithgynhyrchu a adeiladwyd at ddiben pwrpasol.

Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo â warws ar led-wahân ag uchder bondo lleiaf o 8.2 metr.

Clarion Court

Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Cwrt â thair uned deras o gwmpas maes parcio canolog.

Oxwich Court, Valley Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n ffurfio rhan o ddatblygiad cwrt o wyth uned mewn tair rhes.

Unit 5 Phoenix Business Park

Uned 5, Parc Busnes Phoenix, Lion Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Safle diwydiannol diwedd teras â drws rholer.

Unit 11 Mona Close

Uned 11, Mona Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol canol teras â drws rholer.

7 Llys Caer Felin

7 Llys Caer Felin, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Eiddo â warws, swyddfeydd a chyfleusterau staff.

Leather sofa company

Leather Sofa Company, Felinfach, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Eiddo â warws ar wahân ag uchder bondo lleiaf o 5.6 metr.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM