Chwilio'r wefan
English

Eiddo diwydiannol

Prospect Park, Queensway

Parc Prospect, Queensway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Datblygiad diwydiannol sy'n cynnwys dau adeilad gydag iard ac ardal parcio ceir.

Parc Busnes SA1, Heol Langdon, Glannau SA1

AR OSOD: Mae'r safle'n gyfadeilad diwydiannol amlosod sy'n cynnwys swyddfa yn y blaenlun gyda mwy o unedau diwydiannol yn y cefn.

Aztec Business Park, Swansea West Business Park

Parc Busnes Aztec, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol ysgafn gyda swyddfa a chyfleusterau storio ategol.

Unedau 7, Tower Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned cownter manwerthu/masnach mewn libart

Uned 4 Parc RVB, Camffrwd Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol diwedd teras gyda swyddfeydd a lleoedd i staff.

Cwmdu Trade Park Carmarthen Road

Parc Masnachu Cwmdu, Heol Caerfyrddin, Abertawe

AR OSOD: Unedau 10, 35, 39 a 40 ar gael mewn parc masnachu sefydledig.

Industrial - Unit 2 Mannesman Close

Uned 2 Clôs Mannesman, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad diwydiannol lled-wahanedig gyda maes parcio mewn blaen-gwrt eang.

Industrial - Unit 4 James Court, Viking Way

Uned 4 James Court, Viking Way, Ystad Ddiwydiannol Winsh-wen

AR OSOD: Uned ddiwydiannol teras gydag uchder o 5m i'r bondo o leiaf.

Old Clydach market

Hen safle marchnad Clydach, Ystad Ddiwydiannol Players, Clydach

AR WERTH: Hen gyfleuster gweithgynhyrchu a adeiladwyd at ddiben pwrpasol.

Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Eiddo â warws ar led-wahân ag uchder bondo lleiaf o 8.2 metr.

Clarion Court

Clarion Court, Clarion Close, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Lleoliad cownter masnachu sefydledig. Cwrt â thair uned deras o gwmpas maes parcio canolog.

Leather sofa company

Leather Sofa Company, Felinfach, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Eiddo â warws ar wahân ag uchder bondo lleiaf o 5.6 metr.

Unit 22b Kingsway, Swansea West Business Park

Uned 22b Kingsway, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol pâr ag iard fawr/ardal lwytho ar yr ystlyslun.

7 Cambrian Court, Ferryboat Close, Swansea Enterprise Park

7 Cwrt Cambrian, Ferryboat Close, Parc Menter Abertawe

AR WERTH: Uned ddiwydiannol ysgafn wedi'i rhannu dros lefel y llawr a lefel mesanîn. Mae'r uned yn ardal agored yn bennaf.

Morganite Trading Estate, Swansea Enterprise Park

Ystâd Masnachu Morganite, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Uned ddiwydiannol/gynhyrchu pâr.

Courtney Street, Trefansel, Abertawe SA5 9NR.

AR WERTH/AR OSOD: Eiddo deulawr.

115-118 Ystrad Road

115-118 Ystrad Road, Fforest-fach

AR WERTH: Uned ddiwydiannol fawr, sydd wedi'i rhannu'n 4 gweithdy hunangynhwysol.

Unit 12B Queensway

Uned 128 Queensway, Fforest-fach

AR WERTH: Lle diwydiannol â swyddfeydd a chyfleusterau staff ategol.

Unit A Kestrel Way

Uned A Kestrel Way, Ystâd Diwydiannol Garngoch, Penllergaer, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd agored gyda lle diwydiannol ategol ar gael.

Clarion Close, Parc Menter Abertawe, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys warws pâr sy'n elwa o ddrysau caead rholer awtomatig, sy'n darparu mynediad i'r ardal storio/warws.

Uned 10B Europa Way, Felinfach, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Uned ddiwydiannol â maes parcio ac ardal lwytho yn y blaen.

Chequered Flag Motors

Chequered Flag Motors, Swansea Road, Pontybrenin

AR WERTH: Mae cwrt/ardal gwerthu ceir o flaen y safle, gyda lle i hyd at 14 cerbyd.

Unit 7 St Davids Road

Uned 7, Ystâd Ddiwydiannol St David's Road, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys cyntedd derbyn, storfeydd, prif warws a swyddfeydd llawr cyntaf.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM