Chwilio'r wefan
English

Swyddfeydd

Matrix One, 1 Matrix Park, Swansea Enterprise Park

Matrix One, 1 Matrix Park, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd sy'n darparu cymysgedd o leoedd agored a chellog. Gellir rhannu'r lle i ddarparu ystafelloedd o 7,000 tr sg.

Crucible Park, Bro Tawe

AR OSOD: Mae Crucible Park yn ddatblygiad newydd sy'n cynnwys dau adeilad swyddfa o safon gyda thymherwyr. Mae gan yr adeiladau lifftiau i deithwyr, isadeiledd telegyfathrebu datblygedig ac mae'r holl le dan garped.

Tŷ Nant, 180 Y Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar y llawr cyntaf, yr ail, y trydydd a'r pedwerydd llawr, gyda derbynfa a lifft ar y llawr gwaelod.

Ty Davies, Tawe Business Village

Tŷ Davies, Pentref Busnes Tawe, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfa deulawr, hunangynhwysol, ar wahân gyda swyddfeydd cellog, ystafelloedd cyfarfod, lifft a lle i barcio ceir.

Ffynnon Menter, Phoenix Way

Ffynnon Menter, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

Black Horse House, Phoenix Way

Black Horse House, Phoenix Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys adeilad swyddfa trillawr. Mae'r adeilad cyfan ar gael neu ran ohono.

West Glamorgan House, 12 Stryd y Berllan, Abertawe

AR OSOD: Ystafell swyddfa cynllun agored, wedi'i hadnewyddu, ar y 5ed llawr.

Singleton House, Charter Court, Swansea Enterprise Park

Singleton House, Charter Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfa llawr gwaelod hunangynhwysol gyda chyfleusterau staff a lle i barcio ceir.

Suite 4, RVB House, New Mill Court

Ystafell 4, RVB House, New Mill Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Eiddo llawr cyntaf gyda chymysgedd o swyddfeydd cellog a chynllun agored.

DHL Premises, Fendrod Way, Swansea Enterprise Park

Eiddo DHL, Fendrod Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar lawr cyntaf adeilad swyddfa DHL.

Beech House, Lion Way, Swansea Enterprise Park

Tŷ Beech, Lion Way, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar naill ai llawr gwaelod neu lawr cyntaf adeilad deulawr.

31A Walter Road, Swansea

31A Heol Walter, Abertawe

AR OSOD: Eiddo dosbarth Defnydd A2 ar hyn o bryd sy'n cynnwys swyddfa llawr gwaelod.

Union Chambers, Union Street, Swansea

Union Chambers, Stryd yr Undeb, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd ar lawr cyntaf ac ail lawr adeilad amlosod, mewn lleoliad canolog delfrydol yn y ddinas.

Swan House, 146-147 St Helens Road, Swansea

Swan House, 146-147 Heol San Helen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n darparu nifer o ystafelloedd swyddfa wedi'u gwasanaethu'n llawn, a neilltuir lleoedd parcio i bob un.

Princess House, Ffordd y Dywysoges, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd yng nghanol y ddinas o feintiau amrywiol sydd newydd eu hadnewyddu.

Grove House, Grove Place, Swansea

Grove House, Grove Place, Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel

Quay West, Parêd y Cei, Abertawe

AR OSOD: Ystafelloedd swyddfa ar y trydydd llawr wedi'u cwblhau i fanyleb uchel

Cardigan House, Castle Court, Parc Menter Abertawe

AR OSOD: Mae'r swyddfeydd ar lawr cyntaf Cardigan House.

Unit 4 Europa Way

4 Europa Way, Parc Busnes Gorllewin Abertawe

AR WERTH: Eiddo deulawr ar wahân gyda mynediad annibynnol i'r lle diwydiannol.

Pembroke House Charter Court

Pembroke House, Charter Court, Parc Menter Abertawe

AR WERTH NEU AR OSOD: Mae'r uned yn swyddfa ddeulawr hunangynhwysol gyda chymysgedd o ardal swyddfa cynllun agored a swyddfeydd bach.

2 De La Beche Street

2 Stryd De La Beche, Abertawe

AR OSOD: Mangre ddeulawr canol teras.

82 Mansel Street

82 Stryd Mansel, Abertawe

AR OSOD: Ystafell swyddfa fodwlar hunangynhwysol ar y llawr gwaelod.

Office - Riverside House

Riverside House, Normandy Road, Glandŵr

AR WERTH: Bloc swyddfeydd modern a hunangynhwysol.

Office - 38-40 Mariner St

38-40 Mariner Street, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd dros dri llawr. Siopau a swyddfeydd ar y llawr gwaelod a swyddfeydd cynllun agored ar y lloriau uchaf.

Office - 163 St Helens Rd, Swansea

163 St Helen's Road, Abertawe

AR OSOD: Swyddfa llawr cyntaf sydd wedi'i his-rannu'n dair swît ar hyn o bryd.

Office - Block A Penllergaer Business Park

Bloc A, Parc Busnes Penlle'r-gaer

AR OSOD: Swyddfeydd ar gael. Digon o leoedd i barcio ar y safle.

Office - Suite A, County House, Beaufort Rd

Swît A, County House, Beaufort Road, Ystad Ddiwydiannol Plasmarl

AR OSOD: Swît llawr cyntaf cynllun agored â swyddfeydd modwlar atodol, y mae mynedfa gymunedol ar y llawr gwaelod yn arwain ati.

Office - 6 Tawe Business Village

6 Pentref Busnes Tawe, Phoenix Way, Parc Anturiaeth Abertawe

AR OSOD: Adeilad swyddfeydd deulawr diwedd teras hunangynhwysol â lleoedd i bedwar cerbyd barcio.

Office - 6 The J Shed

6 J Shed, Kings Road, SA1 y Glannau

AR OSOD: Llety byw/gweithio cynllun agored dros ddau lawr â grisiau troellog sy'n cysylltu'r lefelau.

Office - 24 Pontarddulais Rd, Gorseinon

25 Pontarddulais Road, Gorseinon

AR WERTH: Eiddo â swyddfeydd ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf a thoiledau wedi'u rhannu ar y llawr gwaelod.

7 Riverside business park

Uned 7, Parc Busnes Glan yr Afon

AR WERTH: Adeilad swyddfeydd trillawr ar wahân

9 St James Crescent

9 St James Crescent, Abertawe

AR WERTH: Adeilad swyddfeydd mawr, canol teras a rhestredig (Gradd II)

45 Mansel Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo deulawr canol teras â swyddfeydd, cyfleusterau staff a storfeydd.

Mond buildings

Adeilad Mond, Union Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo ag uned fanwerthu llawr gwaelod a swyddfeydd a storfeydd atodol ar y lloriau uchaf.

19 High Street

19 Stryd Fawr, Abertawe

AR OSOD: Swyddfeydd ar lawr cyntaf ac ail lawr eiddo trillawr.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM