Chwilio'r wefan
English

Eiddo masnachol a hamdden

12-24 Belle Vue Way, Swansea

12-24 Ffordd Belle Vue, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys warws manwerthu pedwar llawr gyda dwy lifft i gwsmeriaid ac un lifft nwyddau

Units 1-2 Samlet Shopping Centre, Samlet Road

Unedau 1-2 Canolfan Siopa Samlet, Heol Samlet

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

5-6 Union Street, Swansea

5-6 Stryd yr Undeb, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd â chaniatâd ar gyfer defnydd Dosbarth A2. Byddai unrhyw ddefnydd arall yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

11-15 Heol Dillwyn, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys safle manwerthu llawr gwaelod, gyda lle storio/diogell ategol.

1A Oxford Street

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ardal werthu A2 ar y llawr gwaelod a swyddfa ategol.

4 The Precinct Killay

4 The Precinct, Cilâ

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored gyda chyfleusterau staff a lle storio ategol.

Blackpill Post Office

Swyddfa Bost Blackpill, 110 Heol y Mwmbwls, Blackpill

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sy'n cynnwys eiddo llawr gwaelod a weithredir ar hyn o bryd fel Swyddfa Bost. Fflat ddeulawr wedi'i rhannu dros lawr gwaelod a llawr cyntaf.

Uned 3, 23 Stryd Nelson, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda lle storio a chyfleusterau ategol.

2 4 Newton Road Mumbles

2 + 4 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Adeilad cornel 3 llawr gyda ffenestr fawr ar y tu blaen.

5 Portland Street

5 Stryd Portland, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A3 canol teras gydag ardaloedd bwyta ar y llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.

528 Mumbles Road Mumbles

528 Heol y Mwmbwls, y Mwmbwls

AR OSOD: Adeilad canol teras 3 llawr â blaen dwbl.

16 Picton Arcade

16 Arcêd Picton, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A1 a rennir rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

52b Plymouth Street

52B Stryd Plymouth, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ardal fanwerthu ar y llawr gwaelod.

Retail - 84 St Teilo St, Pontarddulais

84 Stryd Teilo Sant, Pontarddulais

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

Retail - 233 Oxford St, Swansea

233 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys siop heb lety i'r perchennog/ceidwad ar y llawr gwaelod ynghyd â llety ategol ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

Retail - 806 Oxford St, Swansea

806 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo mewn lleoliad masnachu da iawn yng nghanol Abertawe.

Retail - 1A Oxford St, Swansea

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo yng nghanol y ddinas yn cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda lle swyddfa ategol ar y llawr cyntaf.

Retail - 52-54 Woodfield St

52 Stryd Woodfield, Treforys, Abertawe

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu blaen dwbl ar y llawr gwaelod, lle storio ategol ar yr islawr a mynedfa a rennir yn y cefn.

Retail - 104 Clase Road, Morriston

104 Heol y Clâs, Treforys, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned A3 fawr ar y llawr gwaelod, a oedd yn arfer bod yn siop pysgod a sglodion.

Retail - 41 Princess Way

41 Ffordd y Dywysoges, Abertawe

AR OSOD: Yn yr uned hon ceir lle manwerthu a thair ystafell driniaeth ar wahân â grisiau mewnol sy'n arwain at islawr lle ceir mwy o le manwerthu.

Retail - 5-6 Squire Court, Marina

5-6 Squire Court, Ardal Forol

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod gyda chyfleusterau ategol i staff a storfeydd yn y cefn.

Retail - 689 Llangyfelach Rd, Treboeth

689 Heol Llangyfelach, Treboeth, Abertawe

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos gyda storfeydd ategol yn y cefn. Mae'r lloriau uwch yn cynnwys ystafell harddwch.

Retail - 260 Oxford St, Swansea

260 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol ar y llawr cyntaf a'r ail lawr.

Retail - 4 Whitewalls, Swansea

4 Whitewalls, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda llety ategol ar yr islawr.

Retail - 67 Newton Rd, Mumbles

67 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Cynllun agored sydd i'r llawr gwaelod yn bennaf, a cheir lle storio yn y cefn.

Retail - 313 Llangyfelach Rd, Brynhyfryd

313 Heol Llangyfelach, Brynhyfryd

AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys ystafell arddangos cynllun agored yn y cefn. Mae'r llawr cyntaf yn cynnwys fflat un ystafell wely hunangynhwysol.

Retail - 73 Mount Pleasant, Swansea

73 Mount Pleasant, Abertawe

AR WERTH: Mae'r llawr gwaelod yn cynnwys hen gaffi a cheir fflat hunangynhwysol un ystafell wely ar y llawr cyntaf.

Retail - 32 Newton Rd, Mumbles

32 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Eiddo llawr gwaelod sy'n cynnwys ystafell arddangos cynllun agored a lle storio yn y cefn.

Retail - 4 Cross Buildings

4 Cross Buildings, Stryd Woodfield, Treforys

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys uned fanwerthu a oedd yn stiwdio lliw haul yn flaenorol.

Retail - 54 Newton Rd, Mumbles

54 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Eiddo manwerthu llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel siop ddillad yn flaenorol.

Retail - 87 Robert St, Manselton

87 Stryd Robert, Trefansel

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae fflat hunangynhwysol 3 ystafell wely ar y lloriau uwch a mwy o le storio hunangynhwysol.

51 The Kingsway

51 Ffordd y Brenin

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod a chyfleusterau staff yn y cefn.

96-97 Mansel Street

96-97 Mansel Street, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod a chyfleusterau staff yn y cefn.

Uned 3, The Pod, Parc Siopa Morfa, Abertawe

AR OSOD: Uned yn The Pod ar y llawr cyntaf.

Parc Manwerthu St David's, Abertawe

AR OSOD: Uned A1 sylweddol.

83 Broughton Avenue

83 Broughton Avenue, Blaenymaes

AR WERTH: Ystafell arddangos cynllun agored â chyfleusterau staff a storio.

30 Cradock Street

30 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

31 Cradock Street

31 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

32 Cradock Street

32 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

5-7 Picton Arcade

5-7 Picton Arcade, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored.

61 Port Tennant Road

61 Port Tennant Road, Abertawe

AR WERTH: Safle A3 llawr gwaelod.

Mustard and Rye

Mustard and Rye, Meridian Wharf, Ardal Forol, Abertawe

AR OSOD: Safle A3 llawr gwaelod a oedd yn masnachu fel bar/bwyty yn ddiweddar.

12 Union Street

12 Union Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

Kiosks in Parc Tawe

Parc Tawe, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

25 Castle Street

25 Castle Street, Abertawe

AR OSOD: Man gwerthu llawr gwaelod.

31 Castle Street

31 Castle Street, Abertawe

AR OSOD: Man gwerthu llawr gwaelod.

88-89 Woodfield Street

Hogans Bar & Grill, 88-89 Woodfield Street, Treforys

AR WERTH: Man gwerthu llawr gwaelod.

19 St Mary's Arcade

19 St Marys Arcade, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod a llawr cyntaf.

197 Carmarthen Road

197 Carmarthen Road, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

33 Princess Way

33 Princess Way, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu cynllun agored â blaen siop gwydr o 6.2 metr

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM