Chwilio'r wefan
English

Eiddo masnachol a hamdden

12-24 Belle Vue Way, Swansea

12-24 Ffordd Belle Vue, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys warws manwerthu pedwar llawr gyda dwy lifft i gwsmeriaid ac un lifft nwyddau

Units 1-2 Samlet Shopping Centre, Samlet Road

Unedau 1-2 Canolfan Siopa Samlet, Heol Samlet

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

5-6 Union Street, Swansea

5-6 Stryd yr Undeb, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd â chaniatâd ar gyfer defnydd Dosbarth A2. Byddai unrhyw ddefnydd arall yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

1A Oxford Street

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sydd ar hyn o bryd yn cynnwys ardal werthu A2 ar y llawr gwaelod a swyddfa ategol.

Uned 3, 23 Stryd Nelson, Abertawe

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda lle storio a chyfleusterau ategol.

5 Portland Street

5 Stryd Portland, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A3 canol teras gydag ardaloedd bwyta ar y llawr gwaelod a'r llawr gwaelod isaf.

16 Picton Arcade

16 Arcêd Picton, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A1 a rennir rhwng y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

Retail - 84 St Teilo St, Pontarddulais

84 Stryd Teilo Sant, Pontarddulais

AR OSOD: Eiddo sy'n cynnwys ystafell arddangos fawr â chynllun agored gyda storfeydd ategol, swyddfa ystafell stoc a chyfleusterau i staff.

Retail - 806 Oxford St, Swansea

806 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo mewn lleoliad masnachu da iawn yng nghanol Abertawe.

Retail - 1A Oxford St, Swansea

1A Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo yng nghanol y ddinas yn cynnwys ardal werthu ar y llawr gwaelod gyda lle swyddfa ategol ar y llawr cyntaf.

Retail - 41 Princess Way

41 Ffordd y Dywysoges, Abertawe

AR OSOD: Yn yr uned hon ceir lle manwerthu a thair ystafell driniaeth ar wahân â grisiau mewnol sy'n arwain at islawr lle ceir mwy o le manwerthu.

Retail - 54 Newton Rd, Mumbles

54 Heol Newton, y Mwmbwls

AR OSOD: Eiddo manwerthu llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel siop ddillad yn flaenorol.

Retail - 87 Robert St, Manselton

87 Stryd Robert, Trefansel

AR WERTH: Eiddo defnydd cymysg sylweddol ar wahân sy'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod. Mae fflat hunangynhwysol 3 ystafell wely ar y lloriau uwch a mwy o le storio hunangynhwysol.

30 Cradock Street

30 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

31 Cradock Street

31 Cradock Street, Abertawe

AR OSOD: Safle manwerthu.

5-7 Picton Arcade

5-7 Picton Arcade, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored.

Mustard and Rye

Mustard and Rye, Meridian Wharf, Ardal Forol, Abertawe

AR OSOD: Safle A3 llawr gwaelod a oedd yn masnachu fel bar/bwyty yn ddiweddar.

12 Union Street

12 Union Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

Kiosks in Parc Tawe

Parc Tawe, Abertawe

AR OSOD: Eiddo canol teras deulawr

31 Castle Street

31 Castle Street, Abertawe

AR OSOD: Man gwerthu llawr gwaelod.

88-89 Woodfield Street

Hogans Bar & Grill, 88-89 Woodfield Street, Treforys

AR WERTH: Man gwerthu llawr gwaelod.

197 Carmarthen Road

197 Carmarthen Road, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

487, 495, 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd

487, 495 a 497 Llangyfelach Road, Brynhyfryd, Abertawe

AR WERTH: Hen feddygfa fawr unllawr sydd wedi'i newid a'i hadnewyddu i gynnwys caffi ac ardal chwarae i blant.

53 Eversley Road, Sketty

53 Eversley Road, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu A1.

20 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod.

251 Oxford Street

251 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod.

Monksland Bar, Monksland Road, Scurlage

Monksland Bar, Monksland Road, Scurlage, Penrhyn Gŵyr

AR WERTH: Bwyty sylweddol gydag ystafell ddigwyddiadau ychwanegol.

14a West Street, Gorseinon

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod.

45 Gower Road, Sketty

45 Gower Road, Sgeti, Abertawe

AR OSOD: Ystafell arddangos llawr gwaelod.

32 Oxford Street, Swansea

32 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR OSOD: Lle manwerthu cynllun agored ar y llawr gwaelod gyda lloriau uchaf.

392 The Kingsway, Swansea

392 Ffordd y Brenin, Abertawe

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod gyda swyddfeydd ar y llawr cyntaf

93 Newton Road, Mumbles

93 Newton Road, y Mwmbwls

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys caffi ar y llawr gwaelod a'r llawr cyntaf.

117 Western Street, Swansea

117 Western Street, Abertawe

AR WERTH: Yn cynnwys eiddo manwerthu cynllun agored ar y llawr gwaelod a fflat ar y llawr uchaf.

38 St James Crescent, Swansea

38 St James Crescent, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal eistedd ar y llawr gwaelod gyda bar ac ystafell bŵl gyda dau lawr ychwanegol.

23 Uplands Crescent, Uplands

23 Uplands Crescent, Uplands

AR OSOD: Uned fanwerthu llawr gwaelod gyda chyfleusterau ategol.

31 Uplands Crescent, Uplands

AR OSOD: Uned fanwerthu ar y llawr gwaelod gyda chyfleusterau ategol.

22 Oxford Street, Swansea

22 Stryd Rhydychen, Abertawe

AR WERTH: Ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod gyda llawr ychwanegol.

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Swansea

Quadrant Gate Cafe, Nelson Street, Abertawe SA1 3QE

AR OSOD: Mae'r eiddo A3 yn cynnwys ardal eistedd cynllun agored ar y llawr gwaelod ac ardal eistedd breifat ar y llawr cyntaf.

Maisies, 39 Uplands Crescent, Uplands

Maisie's, 39 Uplands Crescent, Uplands

AR OSOD: Eiddo A3 ar y llawr gwaelod sy'n addas ar gyfer hyd at 70 o bobl.

9a Humphrey Street, Swansea

9a Humphrey Street, Abertawe

AR OSOD: Eiddo A3 ar y llawr gwaelod yn barod i'w osod.

116 Woodfield Street

116 Woodfield Street, Treforys

AR WERTH: Fe'i defnyddiwyd yn flaenorol fel siop gig, ac mae'n cynnwys storfeydd manwerthu ar y llawr gwaelod a'r llawr uchaf.

84 The Kingsway, Swansea

84 Ffordd y Brenin, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ardal eistedd cynllun agored eang a chyfleusterau.

7a Humphrey Street, Abertawe

AR OSOD: Mae'r cynnwys eiddo A3 ar y llawr gwaelod sy'n barod i'w osod.

Unit at New Cut Road

Uned yn St.David's, New Cut Road, Abertawe

AR OSOD: Uned gragen yn barod i'w gosod.

Units 2 and 3 The City Gates, York Street, Swansea

Unedau 2 a 3 The City Gates, York Street, Abertawe

AR OSOD: Mae'r unedau wedi'u gorffen i ragfanylion cragen.

104 Clase Road

104 Clase Road, Treforys SA6 8DY

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned A3 ar y llawr gwaelod, a oedd yn arfer bod yn siop pysgod a sglodion.

10 Picton Arcade

10 Picton Arcade, Abertawe (Cafe Del Mar)

AR WERTH: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu canol teras, deulawr, mewn arcêd siopa sefydledig.

160 Trallwn Road, Llansamlet

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos ar y llawr gwaelod a ddefnyddiwyd yn flaenorol fel swyddfa fetio.

Unit 2-3 908 Carmarthen Road

Unedau 2 a 3, 908 Carmarthen Road, Fforest-fach SA5 4AA

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys ystafell arddangos ar y llawr gwaelod gyda swyddfeydd ategol a chyfleusterau i staff.

140 Port Tennant Road

140 Port Tennant Road, Port Tennant SA1 8JQ

AR WERTH: Ystafell arddangos ar y llawr gwaelod gyda storfeydd ategol a chyfleusterau i staff.

237 High Street

237 Y Stryd Fawr, Abertawe SA1 1NZ

AR OSOD: Ystafell arddangos cynllun agored ar y llawr gwaelod a ddefnyddiwyd fel siop fetio.

175 Chemical Road

175 Chemical Road, Treforys SA6 6JG

AR OSOD: Eiddo A3 yn cynnwys ystafell arddangos cynllun agored yn y blaen gyda storfeydd ategol yn y cefn.

35 Castle Street, Abertawe SA1 1HZ

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned llawr gwaelod sy'n masnachu ar hyn o bryd fel delicatessen.

Unit 3 Castle Arcade

Uned 3, Castle Arcade, Castle Street SA1 1HZ

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys uned fanwerthu llawr gwaelod.

20A Whitewalls

20A Whitewalls, SA1 3AA

TO LET: A ground floor shop unit located in the heart of the city centre.

263-265 Oxford Street

263-265 Stryd Rhydychen ac 8 Portland Street, Abertawe

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys lleoliad cornel amlwg yng nghanol y ddinas ac mae'n cynnwys adeilad trillawr wedi'i rannu'n dair uned.

510 Mumbles Road

510 Mumbles Road, y Mwmbwls SA3 4BU

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys siop heb lety i'r perchennog/ceidwad ar y llawr gwaelod ynghyd â chyfleusterau ategol.

17-19 Dillwyn Street

17-19 Dillwyn Street, Abertawe SA1 4AQ

AR OSOD: Mae'r eiddo'n cynnwys lle manwerthu ar y llawr gwaelod, y mae'r ffitiadau a'r gosodiadau wedi'u tynnu ohono.

41 Woodfield Street

41 Woodfield Street, Treforys SA6 8AB

AR WERTH: Mae'r eiddo hwn yn adeilad canol teras gyda lle manwerthu ar y llawr gwaelod a storfeydd ategol a chyfleusterau i staff.

Mae'r defnydd o ddata'r Arolwg Ordnans yn y dogfennau ar y we-dudalen hon yn destun amodau a thelerauYn agor mewn ffenest newydd.  © Hawlfraint y Goron [a hawliau cronfa ddata] [2018] Arolwg Ordnans [100023509].

Wedi'i bweru gan GOSS iCM