Chwilio'r wefan
English

Cytundeb arloesol ar gyfer atyniad gweithgareddau eithafol Abertawe

Mae cynlluniau Abertawe ar gyfer un o atyniadau mwyaf trawiadol i dwristiaid y DU wedi cymryd cam mawr ymlaen heddiw.

skyline

Llofnodwyd penawdau'r telerau ar gyfer cytundeb datblygu gan bobl flaenllaw yng Nghyngor Abertawe a Skyline Enterprises o Seland Newydd.

Dyma'r sylfaen ar gyfer sut bydd y ddau sefydliad yn gweithio gyda'i gilydd i greu datblygiad hamdden o safon ar Fynydd Cilfái.

Bydd yn cynnwys car cebl o ben y bryn i safle gwaith copr yr Hafod-Morfa ar lannau'r afon, traciau ar gyfer ceir llusg, gwifrau sip, cyfleusterau bwyd a diod ar ben y bryn, lifft cadair ac adeiladau terfynell megis swyddfa docynnau a derbynfa.

Dywedodd Arweinydd y Cyngor, Rob Stewart,"Dyma eiliad arloesol i Abertawe; mae'r cytundeb yn cadarnhau pa mor benderfynol ydym i geisio dod ag atyniadau a busnesau o'r radd flaenaf yma.

"Rydym yn benderfynol o wella Abertawe er lles y bobl sy'n byw ac yn gweithio yma ac ymwelwyr."

Meddai Geoff McDonald, Prif Weithredwr Skyline, "Rydym wrth ein boddau ein bod wedi gwneud ein perthynas waith gref â'r cyngor yn ffurfiol drwy'r cytundeb hwn.

"Rydym yn gweld y potensial enfawr o ddod â Skyline i Ewrop am y tro cyntaf - i leoliad naturiol delfrydol Mynydd Cilfái'n edrych dros ehangder hardd Bae Abertawe."

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM